MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 95 | PERIODNI SISTEM ELEMENATA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 95
Planeta Br 95
Godina XVII
Mart - April 2020.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

PISMA

 

O.Klajn

Mikenska slova

Kolevka jezika stare Grčke

 

Mikenska civilazacija obuhvata period od približno 16. do kraja 1. veka p.n.e. Naziv je dobila po svom središtu Mikeni, u Argolidi, na istoku Peloponeza. Posebna naučna disciplina, mikenologija bavi se kulturom i jezikom tog dela istorije antičke Grčke. Iza sebe je ostavila nastariju formu grčkog jezika i pisma za koje se zna da su iza njih ostali određeni tragovi koji su dešifrovani.

Pisma

Naziv pisma je „linear B”. Zna se da je to pismo proisteklo iz minejskog alfabeta „linear A”, koje nije dešifrovano. Po svemu sudeći, korišćeno je u vremenu od 1450. do 1100. godine p.n.e. Većina napisa je sačuvana na hiljadama glinenih tablica, mada ih ima i na vazama i posudama. Uglavnom se odnose na poslovne odnose i administraciju palata koje su bile centri moći više mikenskih država.
U ostacima palata u Knososu, Mikeni, Pilosu i Tirintu pronađeno je najviše tablica. Manji deo pruža informacije o delovanju vojske. Najraniji napisi potiču iz Knososa, iz 15. i 14. veka p.n.e.

Pisma

„Linear B” je, najverovatnije, nastao u Knososu da bi, protokom vremena, nakon što su Mikenjani ovladali tim središtem minojske civilizacije, bio prihvaćen i u drugim delovima Grčke. Pismo obuhvata 87 slogovnih znakova i stotinu piktograma. Slogovni znaci odražavaju vokale ili otvorene slogove koji se završavaju samoglasnikom. Nema razlike između kratkih i dugih samoglasnika kao i glasova „l” i „r”. Takođe, nije bilo moguće napisati grupu suglasnika tako pa su pojedine reči napisane krnje ili sa ubačenim vokalom. Ideogrami se odnose na određeni predmet, odnosno živo biće ili pak na mernu jedinicu. Obično su pisani na kraju reda, pre broja, i nemaju glasovnu vrednost.
Prvi koji je jasno razdvojio „linear A” od „lineara B” bio je engleski arheolog Artur Evans. Po svoj prilici, pisari su, koliko se moglo, prilagodili starije pismo grčkom jeziku za koji u suštini nije pogodno. Značajan doprinos dešifrovanju dala je i američka naučnica Alis Kober. Ona je, imajući u vidu da pojedine reči imaju zajedničke korene i sufikse, povezala slične simbole u grupe od po tri. Uočila je i nekoliko parova znakova koji su međusobno delili samoglasnike i suglasnike kao i posebna slova za rod.

Pisma

Majkl Ventris


Saradnik Alis Kober bio je njen sunarodnik i kolega Emet Benet. Njemu je pošlo za rukom da dešifruje metrički sistem i da brojno odredi simbole. Tablice su objavljene 1952. godine. Godinu dana kasnije, engleski arhitekta Majkl Ventris uspeo je da konačno razreši misteriju koja je stajala iza ovog pisma. U to doba preovladavalo je uverenje da je pismo na minojskom jeziku, za koji se može pretpostaviti da nema veze sa grčkim. Ventris je shvatio da se radi o grčkom jeziku dok je još bio u povoju.
Uprkos veoma značajnom dostignuću engleskog entuzijaste kome lingvistika i paleografija nisu bile struka, još uvek postoje određene nejasnoće i dileme oko određenih znakova. On je uspeo da utvrdi koji spojevi znakovi označavaju mesta na Kritu. Ventrisu je pomagao lingvista i univerzitetski profesor Džon Čedvik koji je, posle njegove prerane smrti, vodeći stručnjak i promoter „linear B” pisma.
Obaveštenja koja se mogu izvući iz tekstova najviše govore o različitoj robi poput tkanina i ulja, i isporuci, raspodeli i proizvodnji. Ima i podataka o žrtvama prinetim starogrčkim božanstvima. Sa propašću ove kulture, slabila je a potom i nestala pismenost među starim Grcima za naredna tri ili četiri stoleća. Kasniji grčki alfabet proistekao je iz feničanskog pisma.

Pisma

 

O.KlajnKompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA