MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 93
Planeta Br 93
Godina XVII
Novembar - Decembar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Nanotehnologija / Protiv nanotehnologije u prehrambenoj industriji

Okruženo velom tajne

 

Tema Broja
Ekološka grupacija “Prijatelji planete Zemlje” (FOE) svojevremeno je pozvala da se uvede moratorijum na korišćenje nanotehnologije u prehrambenom lancu, ukazujući da je nedovoljno istražen uticaj te tehnologije na ljudsko zdravlje i prirodnu sredinu.

 

U prehrambenoj industriji nanotehnologija koristi se u razne svrhe, uključujući detekciju bakterija  u pakovanjima ili proizvodnju jačih aroma i boja, objavljeno je na sajtu Foodproductiondaily.com. Nano-čestice su, prema njima, veoma “bioaktivne”, odnosno brzo se apsorbuju u ljudske ćelije, tkiva i organe. Kad se apsorbuju, pojedini nano-materijali se mogu pokazati toksičnim za ljudsko telo, što može rezultirati povećanim oksidativnim stresom, tvrde u grupaciji. Smatra se da oksidativni stres podstiče široku lepezu hroničnih bolesti, uključujući rak, kardiovaskularne bolesti, artritis, dijabetes i neurodegenerativna oboljenja kao što je Alchajmerova bolest.
FOE takođe skreće pažnju na to da nanotehnologija može potencijalno da uništi biološku raznolikost  i raznovrsne prehrambene sisteme širom sveta. “Svi proizvedeni nanomaterijali moraju stoga proći kroz rigoroznu proveru njihovog uticaja na zdravlje i čovekovu okolinu i pokazati se bezbednim pre nego što dobiju odobrenje za komercijalno korišćenje u prehrambenim proizvodima, ambalaži za prehrambenu industriju, materijalima koji dolaze u kontakt s hranom ili se primenjuju u poljoprivredi”, navedeno je u studiji.
Još jedan veliki problem vezan za nanotehnologiju je i sadašnje  nerazumevanje javnosti, budući da je “komercijalno korišćenje nanotehnologije i nanomaterijala u prehrambenoj industriji okruženo velom tajne”. Prehrambeni proizvođači se okrivljuju da drže potrošače u neznanju o tome da li koriste tehnologiju ili ne, s obzirom da se od njih ne zahteva da ističu posebne oznake na nano proizvodima.

Tema Broja

  Neke od velikih svetskih prehrambenih kompanija, uključujući “Kraft”, “Kadberi”, “Nestle” i “Unilever” na neki način koriste tu tehnologiju, ali mnogo veći broj njih možda koristi nano-materijale ali nerado govori o tome. Osim zahteva za obavezno označavanje “nano” prehrambenih proizvoda, FOE zahteva od prehrambene industrije da uključi javnost u sve aspekte donošenja odluka koje se tiču nanotehnologije u prehrambenim proizvodima i poljoprivredi.
Važeći propisi vezani za hranu u EU, SAD i Australiji tretiraju sve čestice jednako, što znači da, ako je neki prehrambeni sastojak odobren u količini na veliko, on je automatski odobren i u nano formi. Evropska komisija je, međutim, u februaru 2008. izdala kodeks ponašanja za nanotehnologiju, ukazujući da su ranija istraživanja  o njenom uticaju na zdravlje neodgovarajuća.

NOVI KONCEPT
Na dnu ima prostora...

Prve koncepte nanotehnologije (mada se još uvek nije koristio taj naziv) predstavio je Ričard Fejnman u svom govoru “Na dnu ima dosta prostora” (“There’s Plenty of Room at the Bottom”), na skupu Društva američkih fizičara, u decembru 1959. godine.Fejnman je opisao proces pomoću kojeg se može razvijati mogućnost manipulisanja pojedinačnim atomima i molekulima, koristeći jedan skup preciznih alata za pravljenje i rad sa drugim, proporcionalno manjim skupom, pa dalje na- dole sve dok se ne stigne do potrebne skale. U tom smislu, naglasio je Fejnman, pitanja skaliranja bi nastajala iz promene veličine različitih fizičkih pojava: gravitacija bi postala manje važna, zategnutost površine i Van der Waals privlačenje bi postali važniji, itd. Termin “nanotehnologija” je definisao profesor sa Tokijskog univerziteta prirodnih nauka Norio Taniguči 1974. godine na sledeći način: “Nanotehnologija se uglavnom sastoji od obrade, razdvajanja, sažimanja i deformisanja materije jednim atomom ili jednim molekulom”. U 1980-im godinama je osnovnu ideju ove definicije mnogo dublje istražio dr Erik Dreksler, u svojim knjigama: “ Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology” i “Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation”. Tada je termin “nanotehnologija” dobio današnje značenje.

Tema Broja 

 

 Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA