MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 93
Planeta Br 93
Godina XVII
Novembar - Decembar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

PISMA

 

O.K.

Burmanski alfabet

Palmino lišće i okrugla slova

 Pisma

Mapa jezika u Mjanmaru

 

Burmanski jezik spada u sino-tibetansku jezičku porodicu, koja obuhvata preko 400 jezika. Mjanmar, odnosno bivša Burma je najveća država Jugoistočne Azije, regiona koji obuhvata zemlje južno od Kine i Japana. Zvanični jezik u Mjanmaru je burmanski, inače maternji jezik naroda Bamar koji čini dve trećine stanovnika u zemlji. Ukupno 33 miliona ljudi govore burnanski dok se još deset miliona njime služi kao drugim jezikom. Uglavnom, reč je o pripadnicima manjina u toj zemlji.

 

 

Abugida je slogovno pismo u kojem suglasnik i vokal pri pisanju čine jednu celinu. Svaka jedinica se zasniva na suglasniku dok samoglasnik ima prateću ulogu. Upravo takvo je burmansko pismo koje se koristi za istoimeni jezik. Njegovi  koreni su u Indiji. Po jednoj teoriji, nastalo je iz  sistema pisanja razvijenog u vreme dinastije Kadamba, koja je vladala od 4. do 6. stoleća na području današnje država Karnataka, na jugozapadu Indije. Druga mogućnost je da se razvilo iz palava pisma koje je takođe nazvano po dinastiji čija je vladavina trajala preko šest vekova, u delovima južne Indije.
U Mjanmaru i na Tajlandu žive pripadnici naroda Mon. Njihovo drevno pismo je, po svemu sudeći, imalo ulogu u nastanku burmanskog sistema pisanja. Ali, u poslednje vreme situacija se obrnula. Moni i manjinski narodi Šan i Karen prihvataju, uz određena prilagođavanja, u svojim jezicima pravila pisanja koja važe u burmanskom. Takođe, i slova. Uz ovo je i pju, pismo koje su koristili najraniji poznati stanovnici Burme i koje je moglo imati velikog uticaja. Narod Pju, poznat po svojim gradovima-državama, bio je pokoren od strane Bamara tako da je njihov jezik do 13. veka nestao. Istraživanja su pokazala da je ovaj iščezli narod najverovatnije ostavio traga na način pisanja svojih zavojevača.

Pisma

Udžbenik na burmanskom sa prevodom

 

Pisma

levo: Saobraćajni znak na burmanskom i engleskom / desno: Novine na burmanskom

Najraniji natpisi na burmanskom pismu potiču iz tridesetih godina 11. veka, mada ima nagoveštaja da je do prve upotrebe ovih slova došlo pola veka ranije. Postoje 33 slova. Dijakritički znaci su ispod, iznad, pre ili posle suglasnika, čime se ukazuje na vokale. Četiri dijakritička znaka označavaju dodatne suglasnike.  Piše se sa leva na desno. Tradicionalno, nije pravljen razmak među rečima. U novije doba ostavlja se razmak nakon prostih rečenica. Konsonanti su grupisani. Postoji pet grupa od pet suglasnika, pri čemu je prvi uvek bezvučni. Jedan deo slova se, uglavnom, upotrebljava u paliju i sanskritu.
Odlika ovog pisma su slogovne rime ali i takozvano slaganje slova; kada nema samoglasnika među njima, jedan suglasnik se stavlja iznad drugog. Uvek se izgovaraju iz istog dela usta. Ukoliko nije u navedenim grupama, konsonant se može pisati samo iznad slova. 
Brojevi se takođe obeležavaju burmanskim slovima. Slova karakteriše okrugao oblik, što je posledica korišćenja palminog lišča za pisanje tokom vekova. Sam naziv je „okruglo pismo“, odnosno „kalon“ u originalu.

Pisma

Novćić od jednog pja koji je stoti deo kjata sa revolucionarm Aung Sanom

O.K.Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA