MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 93
Planeta Br 93
Godina XVII
Novembar - Decembar 2019.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VESTI IZ MEDICINE

 

MIKROBIOLOGIJA

Crevni mikrobiom i kancerska terapija

 

Grupa lekara, računarskih stručnjaka i stručnjaka za mikrobiome sa Sanford Burnham Prebis Medical Discoveri instituta u Kaliforniji (SAD) pronašli su 11 sojeva bakterija, i njihovu vezu sa jednim ćelijskim procesom kod miševa koji je od uticaja na sposobnost imunološkog sistema da se bori protiv raka. Pokazali su da miševi sa određenim crevnim bakterijama mogu efikasno da se bore protiv melanoma, kao i da miševi sa tim crevnim bakterijama imaju smanjeni ONP (odgovor nesavijenih proteina) - jedan ćelijski stresni odgovor koji može da pomogne ćeliji da povrati normalnu proizvodnju proteina, ali i da dovede do ćelijske smrti i širenja tumora. Ova veza je važna zbog toga što prisustvo tih sojeva bakterija, kao i smanjeni ONP, mogu da ukažu kod kog pacijenta je delotvorna takozvana terapija blokadom imunološke kontrolne tačke, što je jedna vrsta imunoterapije protiv raka. Ta terapija danas deluje samo kod polovine pacijenata, pri čemu kod nekih ponekad vremenom prestaje da deluje, ili izaziva neželjene efekte, te bi bilo korisno da se unapred zna kome može da pomogne.
Naučnici navode da ih je jedno neočekivano zapažanje navelo da istraže moguću ulogu crevnog mikrobioma u kontroli antitumorskog imunog odgovora. Primetili su, naime, da je jedan genetski modifikovani soj miševa (kojima nedostaje jedan gen), bio u stanju da inhibira rast melanoma, te su bili iznenađeni kad su uočili da je takva inhibicija izgubljena nakon što su miševi tretirani koktelom antibiotika; zaključili su da je možda reč o poremećaju crevne flore uzrokovane delovanjem antibiotika.

VESTI IZ MEDICINE

Isti miševe su, potom, pušteni da žive zajedno sa miševima koji nisu genetski modifikovani, i kasnije nisu bili u stanju da inhibiraju rast tumora, pri čemu je zajedničko stanovanje imalo za rezultat gubitak fenotipa odbacivanja tumora. Budući da se zna da život u zajednici utiče na sastav mikrobioma, naučnici su se fokusirali na procenu mogućnosti da crevni mikrobiom ima direktnu ulogu u aktiviranju imunog sistema da napada tumore.
Koriseći računarske alate, obrađivali su informacije prikupljene analizom sastava mikrobioma miševa, upoređujući one koji ne odbacuju tumor sa onima koji pokazuju otpornost. Računski pristup omogućio im je identifikovanje 49 bakterijskih porodica koje su kod mutiranih miševa bile obogaćene i koje su inhibirale rasta tumora. Daljnji računski rad omogućio im je da se fokusiraju na samo 11 bakterijskih sojeva koji su zatim direktno testirani kao anti-tumorski delotvorni. Uzgajali su selektivne bakterijske sojeve i davali ih miševima kojima nedostaju bakterije u crevima, procenjujući uticaj svake bakterijske populacije.
Otkrili su da je davanje ovih 11 bakterijskih sojeva miševima kojima one nedostaju bilo efikasno u indukovanju imunog odgovora protiv tumora. Mapiranje nusprodukata mikrobioma - metabolita koji bi mogli da utiču na anti-tumorski imunitet - naučnicima bi omogućilo da premoste barijeru između miševa i ljudske vrste.

 

 

 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA