MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 81
Planeta Br 79
Godina XIV
Novembar - Decembar 2017.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Medicina

MEDICINA

 

Gordana Tomljenović

Stomatologija – savremena implantologija

Manje je - više, i bolje

Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u Srbiji, sprovedeno tokom 2015. i 2016, pokazalo je poražavajuću sliku: zdrave i funkcionalne zube ima samo 8,5 odsto naše populacije, dok je 70 odsto već ostalo bez dva ili više zuba, a čak 10 odsto stanovnika naše zemlje nema nijedan zub! Razlozi za loše stanje oralnog zdravlja nacije verovatno su složeni i uzroci krize bi mogli da se traže i u ponašanju pojedinca i u sistema; ali, ni suočavanje sa posledicama zapostavljanja problema sa zubima nije jednostavno, posebno kad je reč o ne tako retkoj pojavi funkcionalnog gubitka svih zuba.

Totalna mobilna proteza je samo estetsko rešenje koje maskira stvarni problem nedostatka zuba, i život sa njom nije najkomforniji. Parodontopatični zubi su, takođe, indikacija za raniju ili kasniju ekstrakciju zuba i mogu da vode u potpunu bezubost. Da li ima dobrog rešenja koje bi istovremeno bilo i trajno?

Totalne proteze su najčešće, a zubni implanti već decenijama najbolje rešenje za zamenu nepovratno oštećenih zuba. Ali, za razliku od relativno nefunkcionalne proteze i klasične implantne terapije koja se mahom zasniva na principu „što više, to bolje”, u svetu se u poslednjih deset - u Evropi oko pet godina - koristi ekonomičniji inovativan implantni program „All on 4”. U stomatološku praksu u Bel Medic-u uvodi ga dr Miloš Jevremović, specijalizant završne godine oralne hirurgije

OSOBENOSTI TITANIJUMA

Materijal od kojeg se izrađuju najsavremeniji zubni implanti, titanijum, potpuno je neškodljiv po ljudski organizam i nimalo mu ne smeta - bioinertan je i biokompatibilan. Dr Jevremović kaže da dosad u stomatološkoj praksi nije zabeležen slučaj negativne organske reakcije na titanijumski implant. Sigurno je da alergija na titanijum postoji, ali ono što je dosad pokazano kroz naučne studije jeste da je alergija na titanijum na nivou statističke greške.

MEDICINA


FLUOR (NI)JE ŠTETAN

Deca u Srbiji danas imaju lošije zdravlje zuba nego njihovi roditelji. Dr Jevremović smatra da je razlog za to što je fluor, supstanca koja je ranije korišćena u prevenciji zubnog karijesa, pre oko 15 godina satanizovan i proglašen kancerogenim, pa je potpuno izbačen iz upotrebe. Dr Jevremović, pak, podseća na činjenicu da umerenost u svemu uvek daje najbolje rezultate; kad je o fluoru reč, supstanca je zaista od velike koristi u prevenciji karijesa, a mogući štetni efekti izbegavaju se primenom odgovarajućih doza. Fluor danas preventivno koriste samo pojedinci, samonicijativno, a među njima je i sam dr Jevremović, koji fluor daje svojoj deci.

 

 

Revolucionarno nov koncept

Zubni implanti su već decenijama najbolje rešenje za restauraciju zuba koji su nepovratno oštećeni i/ili klimavi. Ali, za razliku od klasične implantne terapije potpune bezubosti koja se uglavnom zasniva na principu „što više to bolje”, u svetu se u poslednjih deset - u Evropi oko pet godina - koristi ekonomičniji, inovativan implantni program „All-On-4” („Sve na 4”). U stomatološku praksu, u beogradskoj Opštoj bolnici Bel Medic, uvodi ga dr Miloš Jevremović, specijalizant završne godine oralne hirurgije, jedan od malobrojnih stomatologa iz ovog dela Evrope koji su tu složenu tehniku učili i usavršavali na samom izvoru, od njenog tvorca, portugalskog stomatologa dr Paola Mala. „AllOn-4” je najekonomičniji vid stabilnog implantnog tretmana sa izvanrednim estetskim rezultatima, što pacijentu donosi nov kvalitet života i vraća izgubljeno samopouzdanje, ističe dr Jevremović.

Ta terapija je predmet već dvodecenijskog istraživanja prof. Mala, kao i decenijske prakse širom sveta, te kod nas stiže sa već prevaziđenim kontraindikacijama i „preležanim deč- jim bolestima” svakog novog sistema. U vreme kad je dr Paulo Malo osmislio i obelodanio „All-On-4”, pre 20 godina, koncept je, kao i većina revolucionarnih ideja, odmah osporen od strane tada vodećih svetskih oralnih hirurga i velikih kompanija koje proizvode dentalne implante.

Portugalski inovator je, naime, svoja istraživanja fokusirao na probleme fizike i zaključio da je opterećenje vilica i sila žvakanja na koso postavljen implant manja nego na implant koji je, kako se tada isključivo radilo, postavljan vertikalno. Njegova teza odbačena je gotovo kao jeres, ali je dr Malo verovao u svoj izum i narednih 10 godina je uporno i svakodnevno proveravao održivost teorije, neprestano sam sebi dokazujući da je opterećenje na 4 drugačije postavljena implanta, prilikom žvakanja hrane, zaista mnogo manje nego na 10 klasično postavljenih.

Bio je to „prst u oko” ne samo kolegama stomatolozima, nespremnim da istražuju, već i čitavoj jednoj industriji, distributerima i prodavcima, koji svakako imaju veću zaradu sa 10 prodatih implanta nego sa samo četiri. Ipak, posle nebrojenih kucanja na vrata proizvođača implantata, jedna od tih kompanija odlučuje da ideji dr Paola Mala pruži šansu i prihvata da izrađuje implante po „All-On-4” konceptu, što je dovelo do prave male revolucije u implantologiji. Uzgred budi rečeno, hrabra kompanija je time sebi obezbedila mesto broj jedan u bran- ši, koje i danas drži. Dr Jevremović dodaje da su i druge kompanije u protekloj deceniji pokušavale da naprave sličan implantni sistem, ali da nijedan nije ni približno efikasan kao terapijski program dr Paola Mala.

 

Individualizovan tretman

Naučno je dokazano, naglašava dr Jevremović, da na strateški izabranim mestima 4 implanta obezbeđuju istu, pa i bolju stabilnost od 6 do 10 zubnih implantata, koliko ih se najčešće postavlja. Idealne pozicije implanta se u „All-On-4”određuju i uz pomoć specijalnih kompjuterskih softvera koji, na osnovu određenih parametara, omogućavaju da oralni hirurg odredi precizne lokacije implanta pre no što pristupi izvođenju terapije. Pored toga, implanti koji se koriste u „All-On-4” su posebni po svojoj građi, morfologiji i strukturi.

Jer, za razliku od konvencionalne terapije u kojoj su malih i srednjih dimenzija i treba da ih je što više, u „All-On-4” je bitno da se, u pa- žljivo odabran deo vilične kosti, postavi što duži i što širi implant, koliko to dozvoljavaju fiziološke granice. Implanti u ovom terapijskom programu nemaju standardne dimenzije, ne proizvode se industrijski, već se prilagođavaju potrebama svakog pojedinačnog pacijenta, uz po- štovanje pomenutog cilja da imaju maksimalnu dužinu i širinu za određenu regiju vilice.

Takođe su i drugačije konstruisani u poređenju sa klasičnim implantatima, odnosno imaju navoje celom svojom dužinom. „All-On-4” implantna terapija može da se primeni u svim slučajevima u kojima, kao polazna osnova za njenu primenu, postoji potpuno bezuba vilica. Reč je, dakle, o osobama sa starim fiksnim protetskim nadoknadama ili nefunkcionalnim zubima koji su im, zbog paradontopatije ili drugih patoloških stanja, indikovani za ekstrakciju, ali i osobama koje imaju protetski rehabilitovane vilice, ali totalnim protezama koje predstavljaju uglavnom samo estetsko rešenje problema.

Kad je o kontraindikacijama reč, za primenu ove implantne terapije nema značajnih prepreka izuzimajući, naravno, ozbiljne autoimune bolesti, teške oblike osteoporoze i druga životno ugrožavajuća stanja kao što su nekontrolisani dijabetes, ozbiljni problemi sa srcem, i druga.

 

PIONIRSKI KORACI

Kao specijalizant završne godine oralne hirurgije, dr Miloš Jevremović je pre sedam godina počeo da se bavi i implantologijom. Tragajući na svom putu daljeg usavršavanja za mogućnostima stručnog edukovanja i obuke u regionu i u Evropi, susreo se i sa inovativnim konceptom implantne terapije profesora Paola Mala.

Zahvaljujući svom interesovanju i rezultatima rada, našao se u odabranoj grupi od oko 15 stomatologa iz cele bivše Jugoslavije koji su dobili priliku da sarađuju sa portugalskim inovatorom i da od njega uče. Prof. Paolo Malo je stomatolozima iz regiona predstavio svoj rad, upoznao ih sa problemima na koje je nailazio u poslednjih 20 godina, i dao im 12 protokola po kojima oni danas rade u svojim zemljama. Štaviše, saradnja je kontinuirana, što znači da su stomatolozi koji primenjuju „All-On-4” sistem u stalnom kontaktu i konsultacijama sa stručnjacima kompanije koja je razvila i distribuira ovaj jedinstven implantni sistem

MEDICINA


 

Terapijski plan i dijagnostika

Dr Jevremović ističe da je za uspešnost i vrhunske rezultate primene „All-On-4” terapije neophodan dobar plan koji pre svega podrazumeva obimnu anamnezu, kvalitetan klinički pregled i odgovarajuću dijagnostiku. U oralnoj hirurgiji i implantologiji, rendgenska dijagnostika obavezno treba da obezbedi i treću dimenziju slike (dubinu), te se koristi CBCT (Cone Beam Computed Tomography) ili takozvano 3D snimanje.

Ta nova dijagnostička metoda, koja je praktično skener vilica, zahvaljujući vrlo naprednom softveru daje podatke i o gustini kosti u svakom poprečnom segmentu, te oralni hirurg može sa sigurnošću da odabere regije sa najvećom koštanom gustinom, u koje će na adekvatan način postaviti implant.

Posle navedene analize i preoperativnih priprema koje zavise od toga da li se koristi lokalna ili opšta anestezija, terapija započinje hirurškom procedurom va- đenja eventualno preostalih zuba. Prema „All-On-4” protokolu, hirurški deo terapije - ekstrakcija zuba i postavljanje implantata - zapravo je minimalno invazivan i gotovo uvek može da se izvede u lokalnoj anesteziji. Dr Jevremović napominje da se ovaj deo terapije u Opštoj bolnici Bel Medic, ukoliko pacijent želi, izvodi i u opštoj anesteziji, ali on to smatra nepotrebnim zato što procedura nije bolna, te kao sasvim dovoljnu savetuje analgosedaciju (intravensku primenu mišićnih relaksanata i analgetika).

Odmah nakon što se ekstrakcijom zuba pripremi radno polje, odnosno izravna alveolarni greben vilice, implanti se postavljaju na tačno utvrđena mesta, uz poštovanje okolnih anatomskih struktura.

Dva implanta se smeštaju u frontalnu regiju gde je volumen kosti veći i gde se očekuje najmanja koštana atrofija, a druga dva se postavljaju u bočnu regiju, pod uglom od 45 stepeni kako bi budući zubi bili stabilniji, a sve u skladu sa bitnim anatomskim parametrima i vodeći računa o maksilarnom sinusu u gornjoj i mandibularnom kanalu u donjoj vilici. Nakon par sati koliko intervencija traje, uzimaju se otisci (sa preciznim položajem implantata) na osnovu kojih se izrađuju vođice za privremene zube; posle još nekoliko proba, pacijent kroz dan ili dva - u zavisnosti od toga da li je tretman zapo- čet ujutru ili u popodnevnim satima - dobija privremene zube od kompozitnih materijala koji izgledaju kao prirodni.

Terapija se okončava nakon dovoljno dugog perioda oseointegracije implantata (tri do šest meseci od njihove ugradnje), postavljanjem visoko estetskih i funksionalnih mostova sačinjenih od najsavremenijih, najkvalitetnijih materijala za izradu veštačkih zuba. Dr Jevremović dodaje da se izborom „All-On-4” terapije, u ovo užurbano doba u kojem ljudi nemaju dovoljno vremena da se posvete sebi i svom zdravlju, istovremeno štede novac i vreme; za samo nekoliko dana - ponekad i u jednom danu - moguće je rešiti višegodiš- nje probleme sa zubima. 

 

MEDICINA


Oseointegracija implanta

„All-On-4” implantna terapija pruža komfor, samopouzdanje, novu energiju i vitalnost. U najkraćem, jedan sasvim novi kvalitet života. Pored njene neprocenjive psihološke koristi i vrlo značajnih efekata koje dobro žvakanje hrane ima po opšte fizičko zdravlje, terapija je posebno vredna i zbog toga što može jednostavno da se nadograđuje i unapređuje. Procedura podrazumeva da se na trajno postavljene implantate nadovezuje protetika koja može da se menja, što pru- ža mnoge mogućnosti, pa i da se kasnije tokom života zameni novim, savremenijim materijalima, na primer.

Dr Jevremović objašnjava da jednom postavljeni implanti trajno ostaju u vilici pacijenta zahvaljujući tome što implant izrađen od titanijuma - biokompatibilnog i bioinertnog materijala - dokazano sprečava resorpciju (razgradnju) kosti. Implanti su pri izradi ispeskirani i premazani specijalnim kiselinama kojima draže i podstiču organizam da proizvodi kost, te praktično dolazi do njihove oseointegracije, „ugradnje” u kost, neraskidive veze između implanta i kosti. Kad se, u skladu sa podacima o gustini kosti, implant ugradi na dobro odabrano mesto, kroz 20 ili 30 godina to će biti apsolutno intaktno mesto u smislu koštane resorpcije, ističe dr Jevremović.

Za razliku od doživotnih implantata, protetski deo proteze lako može da se menja. Smatra se da protetska terapija na implantima optimalno treba da traje oko 10 godina i da je treba zameniti, ali to nije obavezno ukoliko se ona redovno održava. Krune na implantima nisu cementirane, već se na njih šrafe.

Idealno bi bilo da pacijent na svakih 6 do 12 meseci dođe kod svog stomatologa koji krunice može da skida, čisti, polira i vraća na mesto; ukoliko se to redovno radi, zamena protetike praktično nije potrebna. Za slučaj fizičkog oštećenja zuba, mogućnost zamene je, međutim, nesumnjivo izvanredan koncept, kao i sveukupna filozofija „AllOn-4” protokola - da je sve fiksno i stabilno, a zapravo mobilno i lako zamenjivo. 

UTISCI PACIJENATA

Utisci zadovoljnih pacijenata i njihove prve reakcije na čudesnu transformaciju koju donosi majstorski urađena implantna terapija, nešto je što dr Jevremović posebno ističe. U najvećem broju slučajeva, i zdravstveni i estetski efekti prevazilaze okvire očekivanog, a ponekad donose i neke neslućene promene. Nakon „All-On-4” terapije, jedan stariji bračni par ne samo što se pomalo vratio u mladost već su se oboje supružnika ponovo zaljubili jedno u drugo. „Isti si kao nekada, ponovo se smeješ”, govorila mu je ona, mazeći ga po kosi, prenosi nam dr Jevremović jedan od svojih nezaboravnih utisaka.

Većina njegovih pacijenata sanja o tome da ponovo slobodno zagrize jabuku, da bez ustezanja žvaće zalogaje omiljene hrane, ali najveća želja jednog sredovečnog muškarca - koji je puštao brkove da prikrije svoj problem - bila je da opet zubima izvuče cigaretu iz kutije. Dr Jevremović kaže da nije mogao da utiče na pacijenta da se oslobodi štetne navike, ali je prezadovoljan što je doprineo da pacijent sebi ispuni jednu od velikih želja.


 

 

 

Gordana Tomljenović

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA