MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 78
Planeta Br 78
Godina XIV
Maj. 2017- Jun. 2017.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ZAGONETKE

 

Vilinski krugovi u pustinji Namib

Termiti i biljke u potrazi za vodom

ZAGONETKE


Jedna strana tvrdi da su prazne površine, poznate kao vilinski krugovi, delo termita koji ispod površine tla čiste svu vegetaciju u prostoru oko svojih gnezda. Na taj način tlo postaje porozno, tvrde oni, pa se uspostavljaju trajni uslovi za zadržavanje kišnice u prirodnim rezervoarima 50 cm ispod površine tla, što ih čini održivim u okolnom ekosistemu.

Drugo tumačenje je da krugove stvaraju biljke koje se bore za vodu. Biljke pomažu svojim najbližim susedima tako što stvaraju hladovinu i na taj način zadržavaju vodu na površini tla, dok istovremeno onemogućavaju druge biljke da razviju duže korenje da bi crple vodu iz tog tla. Teorija o nadmetanju biljaka oko vode može dobro da objasni pravilnost obrasca ali nikada nije dokazana obavljenim testovima, kaže Corina Tarnitasa sa Univerziteta Prinston, SAD.

Teorija koja se poziva na rad termita, međutim, jeste potvrđena posmatranjem gnezda termita unutar krugova, mada nije mogla da objasni pravilnost obrasca. „I jedna i druga iznele su argumente koje smo smatrali uverljivim”, kaže ona. Stoga su se Tarnita i njen kolega Rob Pringle opredelili za kompjuterske modele. Prvo su razvili model kojim su želeli da istraže da li su termiti mogli da uspostave pravilne razmake između svojih gnezda. Termiti pribavljaju hranu u kružnom prostoru oko svog gnezda.

Kada naiđu na manju koloniju termita, oni je razore i otimaju tu teritoriju. Ali kada se međusobno suoče dve kolonije slične veličine, ni jedna od njih ne može da prevlada i tada uspostavljaju međe. Po naučnom modelu i… zagonetno! Kompjuterski model je pokazao da borba između suparničkih kolonija termita može da dovede do stvaranja pravilnih obrazaca košnica, u kojima je svaka kolonija okružena prstenom koji čine šest susednih kolonija. Tarnita i Pringle kažu da takvi kružni obrasci mogu da se uoče ne samo u pustinji Namib već i u slučaju kolonija termita u Arizoni, Brazilu, Keniji, Mozambiku i Australiji. Njih dvoje su se zatim zapitali: šta bi se dogodilo kada bi se na istom prostoru odvijala i borba biljaka za zalihe vode. „Zašto bi moralo da bude jedno ili drugo?” pita Tarnita. Njihov model je predvideo mogućnost postojanja dva obrasca: opšteg obrasca praznih krugova koje stvaraju termiti, i manje prisutan obrazac vegetacije izme- đu krugova koji je rezultat borbe biljaka za zalihe vode. Kada su otišli u Namibiju da na licu mesta vide vilinske krugove, zatekli su manje krugove prečnika oko 20 cm, udaljene oko 20 cm jedni od drugih. O njima niko pre toga nije govorio. „Vilinski krugovi su privukli toliko pažnje da ljudi uopšte nisu mislili na to kako izgleda vegetacija izme- đu njih”, kaže Tarnita.

ZAGONETKE


Njihovo posmatranje na terenu odgovara predviđanju da je moguće da dva mehanizma u prirodi deluju istovremeno. Norbert Jürgens,sa Univerziteta u Hamburgu (Nemačka), dugogodišnji pristalica teorije o termitima, srećan je što ovo novo istraživanje potvrđuje njihove „zasluge”. „U našim raspravama je uspostavljena ravnoteža”, kaže on. Nisu, međutim, svi u to uvereni.

Prošle godine je Stephan Getzin, iz Helmholtz centra za ekološka istra- živanja u Lajpcigu, objavio da je u zabačenim predelima Australije pronašao kružne linije nalik vilinskim krugovima otkrivenim u Namibiji. Getzin kaže da u nekim delovima Namibije i Australije u kojima su pronađeni krugovi uopšte nema termita, a da u nekim drugim slučajevima ne može da se dokaže povezanost termita sa krugovima. „Po svakoj logici, ako postoje vilinski krugovi tamo gde termiti uopšte nisu prisutni, teorija o termitima se ne može smatrati ozbiljnim objašnjenjem te pojave”, kaže on. Jürgens navodi da, tokom deset godina istraživanja, nikada nije naišao na vilinske krugove na mestima za koja nije bilo bar nekih pokazatelja o prisustvu termita.

 

 

 

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA