MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 76
Planeta Br 76
Godina XIV
Januar. 2017 - Februar. 2017.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MEDICINA

 

Gordana Tomljenović

Vitreoretinalna hirurgija

Žuta mrlja,čuvar jasnog vida

Zatvorite jedno oko, pa proverite vid na onom drugom. Pogledajte prema prozoru, pa proverite da li su sve linije prave. Povremeno izvođenje ovog jednostavnog testa može da pomogne u očuvanju vida, posebno kod osoba u poznijim godinama. Nije, naime, redak slučaj da oboleli ne primete značajno slabljenje, čak ni gubitak vida na jednom oku; drugo oko može da kompenzuje taj nedostatak, pa neprimećene patološke promene vezane za centar jasnog vida, žutu mrlju, uznapreduju do stadijuma u kome je lečenje zakasnelo ili neefikasno.
Oftalmolog i očni hirurg doc. dr sc. med. Miroslav Stamenković, direktor Klinike za očne bolesti KBC Zvezdara i konsultant beogradske Opšte bolnice Bel Medic, podseća da, do pre nekoliko decenija, mnoge retinalne poremećaje nije ni bilo moguće lečiti, ali danas jeste, zahvaljujući najsavremenijim operacijama mrežnjače. Uslov za njihovu uspešnost je, dodaje doc. dr sc. med. Stamenković, da se pacijent javi na vreme, u ranim fazama slabljenja ili poremećaja vida.

MEDICINA


PREVENTIVA

Dobar centralni vid može da se čuva. Jedan od saveta je da se izbegava gledanje u izvore jake svetlosti, jer to može da dovede do trajnog oštećenja žute mrlje. Na jakom letnjem suncu treba nositi naočari sa zaštitnim filterima, pogotovo pri vrlo visokoj osvetljenosti i zablještavanju (na moru, na primer). Zdravlju makule dokazano doprinosi i upotreba suplemenata sa određenim nutrijentima, pre svega luteinom i zeaksantinom.

Epiretinalne membrane i ruptura

Žuta mrlja (makula) predstavlja centralni, najfiniji i najosetljiviji deo mrežnjače (retine) ljudskog oka, zadužen za prijem svetlosnih stimulusa i njihov prenos putem optičkog nerva do mozga, gde se stvara slika; unutar makule je fovea centralis, tačka jasnog vida. Zdrava žuta mrlja pravilne strukture obezbeđuje oštar, detaljan, jasan centralni vid koji omogućava raspoznavanje detalja i izvođenje preciznih radnji kao što je čitanje ili uvlačenje igle u konac, gledanje televizije, vožnja automobila. I obrnuto, svaka deformacija ili patološka promena strukture tkiva žute mrlje ugrožava i centralni vid, a najčešće je reč o pojavi epiretinalnih membrana i rupturi žute mrlje, što su i dve iz grupe indikacija za izvođenje vitrektomija, retinalnih operacija žute mrlje.
Mrežnjača u svom sastavu ima i anatomske granič ne membrane, koje takođe mogu vremenom da zadebljavaju i uzrokuju patološke promene. Žutu mrlju naj češće ugrožavaju takozvane epiretinalne membrane koje mogu biti različite etiologije, od traumatskih do membrana koje nastaju kao posledica intraokularnih zapaljenja, ili drugih oboljenja koja izazivaju oštećenja mrežnjače, kao što su dijabetesna i hipertenzivna retinopatija. Epiretinalne membrane su neka vrsta ožiljnog tkiva koje ne samo što kontrahuje i menja uobičajenu strukturu žute mrlje, već može da izazove i hronične cistoidne promene koje vode ka ireverzibilnom gubitku vida.
Svojim delovanjem na žutu mrlju, epiretinalne mebrane remete centralni vid izazivajući metamorfopsiju, „krivljenje” slike koju osoba vidi, ili „lomljenje” i „krzanje” bočnih linija posmatranih predmeta. Doc. dr sc. med. Stamenković kaže da je već prva pojava metamorfopsije najbolje vreme za hiruršku intervenciju, kako bi se ovo lečenje primenilo pre no što vid previše oslabi. Naš sagovornik upozorava da se neke od patoloških membrana razvijaju sporije, pa se u najvećem broju slučajeva pacijenti jave tek kad im je vid oslabljen do „ivice čitanja”, što je oko 30 do 40 odsto punog vidnog kapaciteta, i što je već zakasnelo. Dotad gotovo i da ne primećuju da ne vide na jedno oko, a povremenu „maglu pred očima” pripisuju opštem stanju organizma. Epiretinalne membrane za trajnu posledicu mogu da imaju i rupturu (nastanak rupe) u žutoj mrlji.
Ruptura je akutno stanje koje dovodi do drastičnog slabljenja vida, na manje od 10 odsto. Ona može da nastane i naglo, manifestujući se iznenadnim i potpunim gubitkom vida, i to po pravilu na jednom oku; ovo je, pak, znak da proces sigurno postoji i na drugom oku, samo je manjeg intenziteta. Ukoliko kod osobe postoji predispozicija, ruptura žute mrlje mo že da nastane i pri nekom preteranom ili naglom fizičkom naprezanju. U takvim situacijama može se dogoditi da se hijaloidea, membrana koja obavija staklasto telo i pripaja se za mrežnjaču, nekim naglim fizičkim ekscesom odvoji u predelu žute mrlje, gde je inače spojena sa retinom, i za sobom ostavi rupu. Najmanja, ili ruptura prvog stepena, u oko 50 odsto slučajeva može spontano da regredira, dok ruptura četvrtog stepena od ukupno četiri koliko ih oftalmologija definiše ima značajno manje šanse za bolji funkcionalni ishod hirurškog lečenja.
Uz napomenu da se ruptura žute mrlje danas može uspešno operisati, doc. dr sc. med. Stamenković kaže da operaciju treba obaviti u roku od tri nedelje od njene kliničke manifestacije. Može se operisati i šest meseci nakon toga, ali se u takvom slučaju, osim anatomskih, ne mogu garantovati i dobri funkcionalni rezultati operacije, odnosno vraćanje relativno dobrog vida. Takođe, lečenje ruptura koje nastanu na žutoj mrlji već zahvaćenoj hroničnim cistoidnim promenama nema dobru prognozu. Ovim podacima doc. dr sc. med. Stamenković naglašava značaj pravovremenog javljanja očnom lekaru, ali i preventivnih oftalmoloških pregleda retine i očnog dna, kako se mogući akutni događaj poput rupture ne bi desio na tlu već poodmaklih degenerativnih promena makularnog tkiva.

RANO OTKRIVANJE POREMEĆAJA

Osobama starijim od 60-65 godina doc. dr Stamenković savetuje redovne godišnje oftalmološke preglede, ako je moguće od strane retinalnog specijaliste. Pored toga, u ranom otkrivanju patoloških promena na žutoj mrlji može da pomogne i jednostavan test Amslerovom mrežom (na slici). Ovu sliku sa iscrtanim horizontalnim i vertikalnim pravim linijama treba naizmenično gledati jednim pa drugim okom I, ukoliko su neke od linija krive, to bez odlaganja treba opisati (ili nacrtati) oftalmologu.
Amslerovim testom pacijent može i nakon pregleda, kod kuće, da nastavi da kontroliše vid.

Dijagnostika i lečenje

Optička koherentna tomografija (OCT) je visokosofisticarana neinvazivna dijagnostička metoda, zlatni standard u dijagnostici navedenih stanja oka i očnih bolesti. Štaviše, ovaj oftalmološki skener je potpuno neškodljiv, bez štetnih zračenja, zahvaljujući tome što radi na principu ultrazvuka ali, umesto zvučnih talasa, koristi svetlosne. Prikazuje najveći broj poprečnih preseka tkiva mrežnjače kroz makulu i optički nerv, i prodire do dubine više od 3 mm. Svojom sposobno šću da omogući gotovo „optičku biopsiju” tkiva retine, in vivo i u realnom vremenu, ova metoda je početkom veka napravila revoluciju u dijagnostikovanju bolesti mrežnjače. Pored OCT, patološke promene u tkivu mrežnjače otkrivaju i fluoresceinska angiografija, metoda koja zahteva ubrizgavanje kontrastnog sredstva u krvotok, kao i autofluoroscenca očnog dna, ali već OCT može da obezbedi većinu podataka neophodnih za postavljanje dijagnoze i planiranje lečenja.
Optička koherentna tomografija ne samo što otkriva postojanje patološki nastalih membrana, trakcija (istezanja) mrežnjače, ruptura i drugih retinalnih poremećaja, već prikazuje i cirkulaciju u krvnim sudovima retine i horoida (vaskularizovanog vezivnog omotača između beonjače oka i retine). Vrlo komforan za pacijente, OCT pregled traje pet minuta po oku, i zahvaljujući neškodljivosti tehnologije, može neograničeno da se ponavlja, te je metoda izbora i za postoperativno praćenje stanja mrežnjače i žute mrlje. Vitrektomija pars plana je već standardna operacija kojom se, između ostalog, uklanjaju epiretinalne mebrane i rupture žute mrlje. Reč je o vrlo delikatnoj mikrohirurškoj intervenciji u zadnjem delu oka, koja se izvodi najsofisticiranijom aparaturom kroz otvore maksimalne veličine 0,6 mm. Doc. dr sc. med. Stamenković i njegov hirurški tim već deset godina izvode bešavnu vitrektomiju pars plana 23G, sa tri bešavna otvora na beonjači (skleri) veličine 0,6mm, u lokalnoj anesteziji, u trajanju od 35 do 45 minuta. Pored toga što je za pacijente relativno kratka, ova operacija izvodi se ambulantno i ne zahteva hospitalizaciju. Posle operacije, pacijent se zadržava još dva sata, a potom otpušta iz bolnice.
Operacija uklanjanja epiretinalne membrane izvodi se kroz tri pomenuta bešavna otvora na skleri (beonjači), na 3,5mm od limbusa, prelazne zone između rožnjače i beonjače. Sledeći korak je uklanjanje staklastog tela, nakon čega se (određenim sredstvom) ozna čava patološka membrana koja se zatim uklanja u celosti.
Procedura podrazumeva i potonji piling fiziološ ke, membrane limitans interne, ispred koje se patološka membrana obično formira. U 15 odsto slučajeva, dodaje doc. dr sc. med. Stamenković, javlja se potreba za uklanjanjemdve membrane prvo zadebljale hijaloidee koja imitira sloj, pa potom i limitans interne. U hirurškom lečenju rupture žute mrlje, u poslednje dve godine se primenjuje jedna nova tehnika, takozvani invertovani flap, koja se koristi u najvećem delu Evrope. Operacija se izvodi na opisani način, ali je razlika u tome što se prilikom uklanjanja membrane limitans interne, centralni deo te membrane, nad tač kom jasnog vida (foveom centralis) ne uklanja, već samo redukuje i ostavlja nad njom. Doc. dr sc. med.
Stamenković ističe da nova tehnika obezbeđuje bolju restituciju vida, za oko 20 procenata više, ili za oko šest do 12 metara više u daljinu, u poređenju sa ranije izvo đenom operacijom. Nakon operacije, važno je da pacijent povede računa o tome da, u trajanju od šest nedelja, ne savija telo prema napred, jer se na taj način spre čavana stanak edema u žutoj mrlji. Koji su neposredni i/ili odloženi efekti, i kolika je uspešnost vitrektomije pars plana? Doc. dr sc. med. Stamenković kaže da će pacijent kome je uklonjena epiretinalna membrana, a kod koga postoji određeni vidni potencijal, i pod uslovom da nema rupturu žute mrlje, već nakon tri do četiri nedelje primetiti nestanak metamorfopsije, „krivljenja” slike i „lomljenja” likova. Postoperativno popravljanje vidne oštrine ne razvija se, me đutim, istim tempom kao eliminisanje metamorfopsije.
Iz tog razloga se vidna oštrina postoperativno meri tek posle 3, 6 i 12 meseci, zato što je oporavak centralnog vida veoma individualan i može da traje i godinu dana. Ako je ruptura žute mrlje bila manja, sa takozvanim macular hole indexom (koji meri odnos visine i baze rupture) većim od 0,5, prognoza je povoljnija, kao i kod mlađih pacijenata. Za postoperativnu prognozu takođe je značajno vreme proteklo od nastanka rupture do operativnog zahvata, koje treba da je što kra će, kao i viša vidna oštrina u momentu operacije. Anatomski uspeh operacija je na nivou od 95 odsto, dok se funkcionalni uspeh meri poboljšanjem vidne oštrine za 20 odsto, ukoliko je operacija urađena na vreme.
Ne postoje prave kontraindikacije za navedenu operaciju, kaže doc. dr sc. med. Stamenković, i u tom kontekstu napominje da su za operaciju pogodniji mlađi pacijenti, kao i oni koji imaju veću vidnu oštrinu, kratku istoriju postojanja simptoma, bez udruženih oboljenja na očnom dnu. Ne postoji, takođe, ni starosna granica za operaciju. Od životne dobi pacijenta neuporedivo je značajnije vreme proteklo od nastanka promene do operativnog tretmana, ali i onda kad je ono nešto duže, hirurško lečenje je, kako su praksa i iskustvo pokazali, sasvim opravdano.

NEPOZNATI UZROCI RUPTURA

Prema statističkim podacima, rupture makule u 80 odsto slučajeva nastaju idiopatski (nepoznatog su uzroka), u 10 odsto slučajeva su posledica traume, a preostalih 10 odsto su drugi razlozi. Dvostruko češće se događaju kod žena, i to u sedmoj deceniji života, a poznate su i rasne predispozicije, kod indijske i kineske populacije. Povećana učestalost ruptura makule uočena je i kod visoko kratkovidih očiju.

 

 

 

Gordana Tomljenović

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA