MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 75
Planeta Br 75
Godina XIII
Septembar. 2016 - Oktobar. 2016.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

FIZIKA

 

S.Đ.

Neutrini i vasiona

Detektori u potrazi za česticama

Fizika


Neutrini i njihov par u antimateriji, antineutrini, postoje u tri vrste: elektron, muon i tau. Nekoliko eksperimenata je pokazalo da neutrini mogu spontano da prelaze iz jedne vrste u drugu, što je pojava poznata kao osciliranje. T2K eksperiment, koji se realizuje u Japanu, posmatra te oscilacije dok se neutrini kreću između JPARC akceleratora u mestu Tokai i SuperKamiokande detektora neutrina u Kamioki, udaljenog 295 km. Pušten je u rad februara 2010, ali je zbog snažnog zemljotresa koji je pogodio Japan 2011, nekoliko godina biti zatvoren.
Godine 2013. tamošnji istraživački tim objavio je da su 28 muonneutrina, koji su krenuli iz polazne tač ke JPARC, postali elektronneutrini do trenutka kada su stigli do SuperKamiokande detektora. Bila je to prva potvrda da se metamorfoza zaista dešava.
Zatim je obavljen eksperiment sa muonantineutrinima da bi se utvrdilo da li postoji razlika u načinu osciliranja običnih čestica i njihovih antimaterijskih parova. Po koncepciji poznatoj kao CP simetrija naboja, te stope osciliranja bi trebalo da su jednake.
CP simetrija se odnosi na poimanje da će fizika u osnovi ostati neizmenjena ako se sve čestice zamene njihovim odgovarajućim antičesticama. Čini se da to doista važi za gotovo sve interakcije, što bi trebalo da znači da je vasiona u Velikom prasku morala da generi še jednaku količinu materije i antimaterije.
Materija i antimaterija razaraju jedna drugu. Stoga, ako važi CP simetrija, i jedna i druga bi trebalo da su iščezle veoma rano u istoriji vasione, mnogo pre nego što je materija bila u stanju da se stegne u čvrsto stanje. Jasno je da se to nije dogodilo, ali mi ne znamo zašto. Ma koje odstupanje od CP simetrije koje uočimo moglo bi da razjasni ovu protivrečnost.
„Znamo da bi nam, za stvaranje veće količine materije nego antimaterije u vasioni, bio potreban proces koji narušava CP simetriju“, ističe Patricia Vahle, koja na radi na eksperimenu NoVA, sličnom japanskom istraživanju T2K, koji šalje neutrine između Ilinoisa i Minesote. „Tragamo za bilo kojim procesom koji može da naruši CP simetriju“.

FizikaJedno već znamo a odnosi se na interakciju razli čitih vrsta kvarkova, sastavnih delova protona i neutrona u atomima. Ali ta razlika nije dovoljno velika da objasni zašto materija u potpunosti dominira postoje ćom vasionom. Oscilacije neutrina obećavaju moguć nost uočavanja takvih odstupanja.
Na Neutrino konferenciji u Londonu saopšteni su prvi znaci takvih odstupanja. Hirohisa Tanaka sa Univerziteta u Torontu, Kanada, izneo je najnovije rezultate T2K eksperimenta. Do sada je zabeleženo da su 32 muonneutrina prešla u elektron vrstu, u poređenju sa svega 4 muonantineutrina koji su postali antielektron vrsta. To ukazuje na veću količinu materije nego antimaterije od one koju su očekivali da vide, pod uslovom da CP simetrija važi. Iako je broj detektovanih promena u oba eksperimenta mali, razlike su dovoljne da isključe važenje CP simetrije na drugom sigma nivou; drugim rečima, postoji svega 5 procenata šanse da bi T2K mogao da uoči takve razlike kada bi CP simetrija bila očuvana u tom procesu.
Fizičari sada čekaju da stvari dostignu treći sigma nivo da bi uopšte reagovali, i neće to smatrati otkrićem pre petog sigma nivoa. Stoga je još rano da se kaže da neutrini ruše CP simetriju. Međutim, na istoj konferenciji, Vahle je predstavila najnovije rezultate eksperimenta NoVA koji otkrivaju da su dva eksperimenta u velikoj meri saglasna u vezi takve mogućnosti.
Domet narušavanja CP simetrije zavisi od ključnog parametra nazvanog deltaCP, koji ima vrednosti od 0 do 2π. Oba tima nalaze da se njihovi rezultati na najbolji način čitaju kada se ta vrednost uspostavi na 1,5π. “Njihovi podaci zaista se oslanjaju na istu vrednost koju primenjuje eksperiment T2K”, navodi Asher Kaboth, angažovan u timu T2K. “Sve preference koje se odnose na deltaCP kreću se u istom pravcu.”

 

 

 

S.Đ.

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA