MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 111 | BIOTEHNOLOGIJA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 111
Planeta Br 111
Godina XX
Maj - Jun 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

ŽIVE VRSTE

 

Dr Ana Paunović

Neuništivi vodeni medvedi

Sa radijacijom svemira

 

Vodeni medvedi ili tardigradi (lat. Tardigrada) su mala grupa sićušnih beskičmenjka sa celomom (miksocel), koji žive na kopnu, u slatkim vodama i veoma malo u morima. Tardigradi su prvi put otkriveni 1773. godine od strane nemačkog zoologa Johana Gecea, a ime dobijaju tri godine kasnije, od latinske reči tardigrada što znači spor hodač. Brzina kretanja je 2mm u minutu.

ŽIVE VRSTE

Telo im podseća na medveđe, pa ih nazivaju vodeni medvedi. Veličina tela se kreće od nekoliko mikrona do 1 mm. Telo je crvoliko i zdepasto, pokriveno kutikulom i izdeljeno na 4 segment. Na svakom segmentu se nalazi po par. Svaki ekstremitet se završava kandžicama. Kutikula se periodično odbacuje (presvlačenje) i zamenjuje novom, što je praćeno zamenom kandžica.
Glava nije jasno odvojena od trupa. Na prednjem kraju tela nalaze se usta, a na zadnjem, ventralno od poslednjeg para ekstremiteta, analni otvor. Crevni kanal je prav. Ždrelo ima trostrani kanal u koji se uliva par pljuvačnih žlezda. U istoj duplji je smešten par oštrih hitinskih bodlji koje su upravljene napred. Crevni kanal obrazuju dva cevasta ispupčenja, za koje neki autori drže da su homologi malpigijevim sudovima tj. organi za ekskreciju. Krvnog sistema i organa za disanje nema. Nervni sistem pokazuje metamerni i, uz to, veoma homonomni karakter. Sastavljne je od nadždrelnih ganglija, okoždrelnih komisura i abdominalnog lanca od 4 para ganglija; prednja od njih podždrelna. Ganglije su povezane međusobno duplim uzdužnim komisurama.

Postoje par sitnih očiju, i par čulnih bradavica, uglavnom na prednjem i zadnjem kraju životinje. Muskulatura se sastoji iz pojedinih mišićnih snopova, uzdužnih i poprečnih, koji idu ka ekstremitetima. Poprečna prugavost mišića nije utvrđena. Tardigrade su razdvojenih polova; mužjaka je kod suvozemnih vrsta neuporedivo je manje nego ženki. Polne žlezde su neparne, imaju meškoliki oblik i leže iznad crevnog kanala. Jajovodi i semevodi savijaju se oko crevnog kanala i otvaraju se u zadnje crevo tako da nema spoljašnjeg polnog otvora. Nije retko da su mužjaci dva puta manji od ženki. Ženka nosi jaja za vreme presvlačenja i stavlja ih u svoju staru kutikulu, koja služi kao čaura oko položenih jaja. Vrlo je česta partenogeneza iako su polovi odvojeni. Razviće je bez metamorfoze i traje oko dve nedelje.

ŽIVE VRSTE

Mogu i na Mesecu

Tardigrada žive, najčešće, u vlažnoj mahovini i to ne samo na zemlji već i u jastucima mahovine, koji su smešteni na stenama, na drveću, u olucima za kišnicu itd. Interesantno je da su tardigrade vrlo rasprostranjene u polarnim oblastima. U 0,26 gr suve mahovine sa Špicbergena nađeno je 121 jedinka tardigrada.
U nepovoljnim uslovima života ulaze u stanje anabioze (poluosušeni, sa jako usporenim metabolizmom - na manje od 0,01 posto normalnog), a po nastupanju povoljnih uslova, za svega nekoliko minuta, vraćaju se u aktivno stanje. Ovi organizmi su u stanju da prežive potpunu desikaciju tokom 10 godina, do 150°C, pritiske od nekoliko stotina atmosfera!
Pri sušenju, ekstremiteti se kod tardigrada uvlače, ispupčenja nestaju i životinja dobija pravilan oblik burenceta. Mogu da izdrže i ostale ekstremne uslove kao što su temperature od apsolutne nule do temperature ključanja. Ovi organizmi su skoro neuništivi! Na niskim temperaturama imaju sposobnost smanjivanja telesne tečnosti sa 85% na samo 3% da bi se sprečilo pucanje tela usled smrzavanja. Sve navedeno čini ih jednim od najizdržljivijih organizama koji postoje. Neverovatan je podatak da su uspeli da prežive 10 dana izloženosti u potpunom vakuumu i strahovito intenzivnoj radijaciji u otvorenom svemiru.
Tajna neuništivosti vodenih medveda je proteinski oklop oko DNK. Rezultati istraživanja naučnika su pokazali da određene sekcije proteina mogu da se prilagode strukturi DNK, prilagođavajući svoj oblik tako da prekriju sekvencu DNK, poput molekularnog oklopa. Jedinstveni stepen fleksibilnosti implicira da postoji nešto u elektrostatičkom odnosu između dva molekula, navode istraživači.
Otpornost svog DNK u najvećoj meri duguju proteinu Dsup, koji služi kao molekularni oklop DNK lanaca kod vodenih medveda. Postojanje tog proteina, jedinstvenog za vodene medvede, poznato je već neko vreme. Naučna istraživanja su pokazala da čak i kada se protein doda ljudskim ćelijama, smanjuje oštećenja od iks-zraka za 40 odsto. Osim toga, još bolje obavlja funkciju zaštite DNK od korozivnih efekata hidroksil radikala, koji mogu biti veoma štetni po žive organizme.
Na Mesecu već ima života, jer nekoliko hiljada ovih otpornih bića boravi na jedinom Zemljinom prirodnom satelitu. Žilavi „vodeni medvedi“ bili su na svemirskoj bespilotnoj letelici „Berešit“ koja se, u aprilu 2019. srušila na Mesec. Dehidrirane tardigrade ne mogu da zažive na Mesecu ali, teoretski, mogle bi da se sakupe, ožive i proučavaju da se, možda, nešto naučilo o vremenu koje su provele tamo.

 


 

Dr Ana Paunović


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 113
Planeta Br 113
Godina XX
Septembar - Oktobar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA