MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 111 | BIOTEHNOLOGIJA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 111
Planeta Br 111
Godina XX
Maj - Jun 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

TEMA BROJA

 

Priredila Ilijana J. Pavlović

Biotehnologija / Dizajniranje i programiranje biokompjutera

Veštačka neuronska kola

 


Naučnici iz Izraela (University Tecnion) i SAD (Massachusets Insitute of Technology) spojili su koncept elektronskog inženjeringa i upotrebu alatki bioinženjeringa i time počeli „proizvodnju“ ćelija koje služe za izvođenje sofisticiranih funkcija. Reč je o određenoj vrsti „biokompjutera“. Istraživači sa Tehniona, izraelskog Instituta za tehnologiju, Laboratorije za sintetičku biologiju i bioelektroniku radili su zajedno sa stručnjacima Instituta za tehnologiju u Masačusetsu kako bi napravili genetske „uređaje“ predviđene za izvođenje proračuna kao što su veštačka neuronska kola. Rezultati njihovih istraživanja nedavno su objavljeni u časopisu „Nature Communications“.

Tema broja

Genetski materijal ubačen je u ćelije bakterija u obliku plazmida: u pitanju je relativno kratak DNK molekul koji ostaje odvojen od „prirodnog“ genoma bakterije. Plazmidi se nalaze i u prirodi i imaju različite uloge. Istraživačka grupa je koncipirala genetičku sekvencu plazmida da funkciniše poput jednostavnog kompjutera ili, još specifičnije, poput jednostavne veštačke neuronske mreže. To su postigli pomoću nekoliko gena na plazmidu koji regulišu aktivaciju i deaktivaciju prema spoljašnjem stimulansu. Šta u stvari znači da je ćelija kolo? Kako kompjuter može biti biološki?
Na svom najosnovnijem nivou, kompjuter se sastoji od nula i jedinica, na smenu. Operacije se izvršavaju na osnovu tih smena, sabiranjem, biranjem maksimalnih i minimalnih vrednosti među njima, itd. Naprednije i složenije operacije zasnivanju se na bazičnim vrednostima pa tako kompjuteri mogu da igraju šah i upravljaju raketom do Meseca.
Kod elektronskih kompjutera kakvi su nama poznati, smene nula i jedinica imaju formu tranzistora. Međutim, naše ćelije su kao kompjuteri, samo drugačiji. Prisustvo ili odsustvo molekula može biti kao okidač. Geni aktiviraju, pokreću ili zaustavljaju druge gene, formirajući, modifikujući i uklanjajući molekule. Cilj sintetičke biologije je, između ostalog, da iskoristi ove procese, da sintetiše promene i programira gene koji će učiniti da bakterijska ćelija izvršava složene zadatke. Ćelije su prirodno opremljene da osete hemikalije i da proizvedu organske molekule. Mogućnost da se „kompjuterizuju“ ovi procesi unutar same ćelije mogla bi da ima veliki uticaj na bioproizvodnju i da ima široku primenu u medicini.
Stručnjaci iz Izraela i SAD bili su inspirisani funkcionisanjem veštačkih neuronskih mreža. Oni su napravili sintetička računska kola kombinovanjem postojećih genetskih „delova“, ili inženjerskih gena, na nove načine i primenili koncepte iz neuromorfne elektronike. Krajnji ishod je stvaranje bakterijskih ćelija kojima se može upravljati korišćenjem algoritama veštačke inteligencije.

Tema broja

Grupa je uspela da napravi bakterijske ćelije koje se mogu dinamički reprogramirati da naizmenično vrše razne funkcije. Ćelije koje mogu da promene svoje programiranje dinamički takođe mogu da izvršavaju različite operacije pod različitim uslovima. Time što se ovim procesima može upravljati utaban je put složenijem programiranju, što čini takve ćelije podesnim za naprednije zadatke. Algoritmi veštačke inteligencije omogućili su naučnicima da izvedu genetske modifikacije za bakterijske ćelije po značajno manjoj ceni i mnogo brže nego do sada.
Takođe, grupa je iskoristila još jedno prirodno svojstvo živih ćelija: one mogu da reaguju na gradijente. Pomoću algoritama veštačke inteligencije, naučnici su uspeli da naprave analogno-digitalni konverter, ćeliju koja je u stanju da prijavi da li je koncentracija određenog molekula „niska“, „srednja“ ili „visoka“. Takvi senzori moći će da se koriste da se isporučuje prava doza medikamenata, uključujući imunoterapiju za kancer i lekove za dijabetes.

Priredila Ilijana J. Pavlović

 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA