MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 111 | BIOTEHNOLOGIJA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 111
Planeta Br 111
Godina XX
Maj - Jun 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

IŠČEZLE VRSTE

 

O.K.

Trilobit iz kambrijuma

Krupni, izdeljeni i bodljikavi...

 


Trilobiti su jedan od najstarijih taksonomskih rangova zglavkara koji su postojali na planeti. Pojavili su pre 521 miliona godina, a sve su izumrle pre oko 252 miliona godina. Jedan od najkarakterističnijih i najvećih  predstavnika trilobita živeo je u periodu kambrijuma, od pre oko 538 do pre oko 485 miliona godina.

IŠČEZLE VRSTE

Razni rodovi trilobita koji su nekad postojali, izvor: Vikipedija

Đžon Vilijam Slejter, engleski geolog i paleontolog, šezdesetih godina 19. Veka, prikupljao je fosile u jugozapadnom delu Velsa. Vršio je istraživanja oko ostrva Sent Dejvids, čuvenog po tome što je tu sahranjen svetac-zaštitnik Velsa, Sveti David velški. Baš tu pronašao je ono što je preostalo od trilobita dugačkog skoro pola metra. Slejter je dotad nepoznatu vrstu, 1863. godine, imenovao kao Paradoxides davidis. Pre toga je njegov francuski kolega Joakim Baran opisao kako se razvija larva trilobita iz roda Paradoxides.
Najranije faza larve se naziva protaspis. Ta jedinka imala je oblik diska sa tri para bodlji. Tokom odrastanja bodlje su nestale a potom su se proširile po čitavom telu, osim po glavi. Bodlje su bile dugačke, uske i savijene ustranu. U vršnom delu su postojala četiri niza režnjeva, po dva u sredini i po dva bočno. Najveći središnji deo tela bio je izdeljen na oko 20 delova. Takva građa je imala zaštitnu ulogu pa su bili u stanju da se prevrću na razne strane. Zadnji deo tela je bio relativno mali a glava polukružna i dobro razvijena, sa tri obraza. Trbuh je bio mek. Oči su bile u obliku polumeseca.

IŠČEZLE VRSTE

Dva uzorka jedan do drugoga

Fosili ovog zglavkara nađeni su u Evropi, Severnoj Americi i u Maroku, na vrlo širokom prostranstvu. Kada je reč o Starom kontinetu, otkriveni su njihovi ostaci u jedanaest država, od evropskog dela Turske do Danske i Norveške. U Severnoj Americi fosili su pronađeni u Kanadi i SAD. Uočena je velika sličnost među ovim stvorenjima koja su nađena u Velsu i u nekoliko hiljada kilometara udaljenoj Kanadi. U doba kada su živeli postojao je mali kontinent, nazvan Avalonia.
Pomeranjem kontinenata pojedini naučnici objašnjavaju nalaženja fosila trilobita na velikim udaljenostima pošto nisu bili u stanju da odu mnogo daleko od mesta na kojima su boravili. Reč je o najkrupnijim trilobitima u to vreme. Pretpostavlja se da su bili mesožderi. Po svemu sudeći, lovili su druge, manje trilobite. U okviru tog roda dosad je utvrđeno postojanje 20 vrsta i još tri podvrste. Vremenom se došlo do zaključka da mnoge vrste trilobita za koje se ranije verovalo da spadaju u Parodixides treba da budu dodeljne drugim taksonimskim rodovima. Neke jedinke dostizale su dužinu od 45 cm. Najverovatnije su bili u stanju da plivaju. A danas su posebno važne za geologiju jer pomažu da se odredi vreme nastanka stena.

IŠČEZLE VRSTE

Paradoxides Davidi koga je otkrio Slejter

 

 

 

 

 

 

O.K.

 

 

 

 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA