MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 110 | ASTRONOMIJA - niz neočekivanih saznanja
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 110
Planeta Br 110
Godina XX
Mart - April 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 117
Maj 2024g
Br. 118
Jul 2024g
Br. 115
Jan. 2024g
Br. 116
Mart 2024g
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

MEDICINA

 

Gordana Tomljenović

Genetički skrining

Zašto lečiti, kad se može sprečiti

 

 

MEDICINA

Mr ph Sonja Šuput

Magistra Sonja Šuput je laboratorijski profesionalac koja je svoju karijeru započela u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku Biomedika, a nastavila je u okviru kliničke medicinsko-biohemijske laboratorije u Opštoj Bolnici Bel Medic, danas deo Acibadem grupe. Poslednjih šest godina radi na poziciji načelnika Laboratorije, gde svakodnevno obavlja zadatke vezane za upravljanje i razvoj službe.


Stara izreka da je “bolje sprečiti, nego lečiti” danas dobija jednu potpuno novo značenje, zahvaljujući naučnoistraživačkim i tehničko-tehnološkim alatima u oblasti molekularne genetike i genomike, koji medicini omogućavaju da jača svoje preventivne moći. Među njima je i genetički skrining, koji načelnica Laboratorije u Acibadem Bel Medic-u, mr ph Sonja Šuput, smatra novim nivoom zdravstvene higijene, i sasvim novim pristupom sopstvenom zdravlju

 

 

Da li će naši najbliži potomci, umesto kod lekara kakvog danas poznajemo, zapravo ići kod “genetičkog konsultanta”, koji će im na osnovu genetskog skrininga savetovati kako da preveniraju bilo koji zdravstveni problem? Ili, ako do nekog zdravstvenog problema uopšte i dođe, da li će medicina “krojiti” potpuno personalizovane terapije, prema genetskom profilu i individualnoj biologiji svakog pacijenta? I, da li je ovo futuristički scenario, ili je medicina već zakoračila u budućnost - u oblasti preventivne, a posebno personalizovane ili precizne medicine, koja veoma brzo evoluira?
Genetički skrining kojim se preventivno utvrđuje da li testirana osoba ima genetičke predispozicije, ili određeni stepen genetičkog rizika za neke od danas najučestalijih patoloških stanja i/ili bolesti, dostupan je i u našoj zemlji. Govoreći o veoma kvalitetnom testu te vrste koji nudi beogradska Opšta bolnica Acibadem Bel Medic, načelnica Laboratorije u toj bolnici, medicinski biohemičar, mr ph Sonja Šuput, pre svega ukazuje na razliku između dijagnostičkih genetičkih testova, koji se primenjuju kod postojanja određenih simptoma ili sumnje na neki patološki razvoj, i genetičkog skrininga. Prema njenim rečima, genetički skrining koristi svu snagu genetičkih testova, i svu moć bioinformatičkih tehnologija u oblasti genetike i genomike, da bi se delovalo preventivno, u potpuno zdravoj populaciji mlađih odraslih osoba.
Danas je, naime, poznato da svako od nas u svom genomu po rođenju nosi rizike za pojavu određenih bolesti; ti rizici mogu da budu prosečni, uobičajeni za pol i uzrast, ali kod nekih osoba mogu da budu i povišeni. Ukoliko se genetičkim skriningom utvrdi povišen genetički rizik za određenu bolest, to znači da je osoba koja ga nosi nasledila sklonost ka razvoju te bolesti, i da postoji veća verovatnoća da razvije tu bolest - ali ne i da će je nužno razviti. Štaviše, poznavanje te činjenice može da je opomene, i motiviše na korigovanje određenih navika i na promenu načina života, kako bi se u potpunosti zaštitila od razvoja te bolesti. Genetički test je, u tom smislu, vrlo dragocena alatka, budući da kod svake pojedinačne osobe može da identifikuje genetičke (tj. genomske) varijacije i mutacije povezane sa rizikom od razvoja određenih bolesti, kao i da upozori na mogućnost prenošenja tih promena u genima na potomke. Drugim rečima, stara izreka da je “bolje sprečiti nego lečiti” već danas može da se preformuliše u “zašto lečiti ono što se zaista može sprečiti”, jer već postoje mnogi naučnoistraživački i tehničko-tehnološki alati u oblasti molekularne genetike, i genomike, koji medicini omogućavaju da jača svoje preventivne moći. 

Genetičke varijacije i mutacije

Laboratorijski genetički testovi nisu novina. Mr Sonja Šuput napominje da se oni već koriste u prenatalnom skriningu/dijagnostici, kao i u lečenju tumorskih bolesti.
Osim fizičkih povreda, gotovo sva ljudska medicinska stanja u nekoj su vezi sa genetičkim varijacijama, i genetičkim mutacijama kod pojedinca. Za razliku od genetičkih varijacija koje predstavljaju suptilne razlike među jedinkama iste vrste, i svaku tu jedinku čine jedinstvenom unutar vrste, mutacije su promene koje su proizvod određenih genetičkih grešaka (u replikaciji DNK tokom ćelijske deobe), ili su rezultat delovanja faktora okoline (UV zračenja, pušenja, radijacije, i sličnog). Mutacije mogu da budu i dobre i loše, to jest mogu da doprinesu prilagođavanju vrste na promene uslova života, ali takođe mogu da remete normalnu aktivnost gena, i da dovedu do razvoja bolesti (kod pojedinaca, familija, etničkih grupa…). Mutacije takođe mogu da doprinose genetičkim varijacijama, i da se nasleđuju. Među mnogim poremećajima, ili oboljenjima izazvanim mutacijama, jesu i nasledne bolesti koje su rezultat mutacija u jednom genu, zatim složeni poligenski poremećaji (koji su rezultat naslednih promena u više gena), kao i kancerske bolesti, koje su rezultat genetičkih mutacija stečenih tokom života osobe.

Sprovođenje testa

Detaljnije govoreći o proceduri genetičkog skrininga namenjenog pojedincima, mr ph Sonja Šuput napominje da se test izvodi uz potpisanu saglasnost pacijenta, nakon što dobije informacije o kompletnom postupku, i pruži podatke o ličnoj i porodičnoj zdravstvenoj istoriju. Test je namenjen punoletnim osobama.
Uzorak pacijentove DNK neophodan za sekvencioniranje - koji može da se dobije i iz krvi - obično se uzima brisom bukalne sluznice (unutrašnje strane obraza). Uzorak se šalje na analizu medicinskim genetičarima i bioinformatičkim stručnjacima u Acibadem Labmed laboratoriju u okviru Acibadem sistema, u Istanbulu (Turska). Bel Medic je, naime, deo moćnog Acibadem medicinskog sistema, Acibadem Healthcare Group, od 2021. godine; deo grupe je i Acibadem Labgen, kompanija koja se najvišem svetskom nivou bavi genetičkom dijagnostikom. 
Rezultat testa dobija se u roku od dva do tri meseca, i pacijentu se saopštava od strane Acibadem Bel Medic medicinskog tima, kroz detaljne konsultacije i savetovanje.

Naoružana ovim saznanjima o nasleđivanju, u okviru genetike i genomike, medicina je savremenom čoveku omogućila da donosi odluke o potomstvu još pre planiranja porodice, da prenatalno otkriva nasleđene bolesti i deluje na zdravlje deteta (pre njegovog rođenja), da postantalno već kod novorođenčeta otkriva njegove genetičke rizike. Sve to je danas moguće zahvaljujući prenatalnoj dijagnostici, a u okviru nje i neinvazivnom prenatalnom testu, NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing), genetičkom skrining testu fokusiranom na hromozomske poremećaje koji dovode do nastanka različitih sindroma kao što su Daunov, Edvardsov ili Tarnerov sindrom, i druge slične bolesti. Za razliku od biohemijskih neinvazivnih prenatalnih testova čija je tačnost oko 65 odsto, genetički NIPT ima tačnost veću i od 95 odsto, i neuporedivo je značajniji po svojim krajnjim efektima – ukoliko je NIPT negativan na ispitivane mutacije somatskih i polnih hromozoma, sa punom sigurnošću se može očekivati da je plod u tom smislu potpuno zdrav, bez ikakvih oštećenja ili anomalija. Mr Šuput napominje da je, pored NIPT, u Srbiji danas dostupan i prenatalni genetički skrining test na retke bolesti, među njima i na spinalnu mišićnu atrofiju (SMA).

MEDICINA

Kad je o lečenju tumora reč, genetička dijagnostika i genetički testovi su najsavremeniji i najsofisticiraniji alat u onkologiji i onkogenetici. Njime mogu da se služe svi lekari uključeni u lanac lečenja obolelih od tumora, a pre svega medikalni onkolozi i onkohirurzi. U najrazvijenijim zdravstvenim sistemima u svetu, u SAD i EU, genetička dijagnostika je sastavni deo protokola lečenja. Mr Šuput objašnjava da standardne patohistološke i histohemijske analize takođe daju niz podataka o prirodi i ponašanju tumorskog tkiva, ali ističe da analize u oblasti molekularne genetike pružaju više informacija o onkogenima i njihovim mutacijama. Zahvaljujući takozvanom genomskom profilisanju tumora, i činjenici da genetički test može da ukaže na odgovor individualnog organizma na određene terapijske opcije, moguće je definisati najbolja terapijska rešenja i, štaviše, maksimalno personalizovati terapiju karcinoma.

Tri i po decenije dešifrovanja ljudskog genoma

U velikom petnaestogodišnjem međunarodnom projektu pod imenom Ljudski genom, do 2003. godine je “dešifrovano” 92 odsto ljudskog genoma, a nakon dve decenije, 2021. godine, sekvencionirano je i preostalih osam odsto. U međuvremenu, nastojanja da se bolesti koje pogađaju čoveka razumeju i leče na nivou DNK, istovremeno su postali osnova za razvoj molekularne genetike i nove, molekularne medicine.
Nakon sekvencioniranja ljudskog genoma, svako dalje otkriće povezanosti određenih gena sa nekom bolešću, pomaže naučnicima da razumeju tok te bolesti, da je leče sintetičkim DNK ili genskim proizvodima, kao i da procenjuju rizike za tu bolest. Zahvaljujući tome, molekularna medicina može da utiče na kontrolu zdravlja u skladu sa jedinstvenom genetskom (genomskom) konstitucijom svake osobe. Pritom sve više usmerava fokus kliničara na prevenciju, tako što im omogućava da predviđaju rizike za određene bolesti, i definišu prevenciju ili strategije ranog lečenja.

Povišen genetički rizik

Ali, sa produženjem životnog veka, čovek, pak, ima i sve veću potrebu da osigura zdravu dugovečnost, neopterećenu hroničnim ili kancerskim bolestima. Zahvaljujući sofisticiranim genetičkim/genomskim tehnologijama, jedan od načina da dugoročno optimizuje svoje zdravlje, i da prevenira razvoj bolesti koje se obično javljaju u poznijim godinama, jeste i utvrđivanje specifičnih genetičkih rizika u ranom odraslom dobu, putem genetičkog skrininga. Prema mišljenju mr Šuput, ta mogućnost podiže zdravstvenu higijenu na jedan sasvim nov nivo, i predstavlja sasvim nov pristup zdravstvenoj prevenciji, i sopstvenom zdravlju.
Laboratorijski genetički skrining test namenjen je zdravim odraslim osobama, bez ikakvih tegoba ili simptoma. Za razliku od genetičkih i drugih laboratorijskih testova koji se koriste u dijagnostičke svrhe, genetički skrining se radi jednom u životu, i kao rezultat daje veoma obimnu “zdravstvenu mapu” pojedinca. Dva ključna elementa genetičkog skrininga jesu sekvencioniranje kompletnog genoma osobe, i analiza tih podataka, kojom se potencijalni zdravstveni rizici, genetske predispozicije i genetske osobine pojedinca sagledavaju kao celina. Laboratorijsku analizu genetskog materijala (uzorka DNK osobe) i procenu i tumačenje dobijenih rezultata obavlja tim medicinskih genetičara i bioinformatičkih stručnjaka, koji takođe predlaže i personalizovan follow up program za preventivno delovanje u skladu sa eventualno detektovanim povišenim genetičkim rizicima.

MEDICINA

Test, između ostalog, sadrži onkološki i kardiometabolički panel, u okviru kojih se na osnovu analize sekvencioniranog genoma procenjuju genetičke predispozicije i/ili rizici za najučestalije vrste karcinoma, za koronarnu arterijsku bolest (infarkt miokarda), atrijalnu fibrilaciju, hipertenziju, za dijabetes tipa 2, poremećaj triglicerida i poligensku hiperholesterolemiju, kao i za druge metaboličke bolesti. Ispituju se i rizici za neke neurološke poremećaje (Alchajmerovu bolest), autoimune i poremećaje gastrointestinalnog trakta (sindrom iritabilnog kolona i celijačnu bolest). Za svako od navedenih stanja ili oboljenja, a pre svega za kancerske bolesti, izračunava se (procentualno izražen) poligenski rizik, PRS (Polygenic Risk Score), što je bioinformatički statistički podatak zasnovan na prisustvu/odsustvu višestrukih genomskih varijanti. S obzirom na to da je rizik za razvoj većine bolesti poligenski, analiziranje velikog broja gena ili celokupnog genoma daje sveobuhvatniju informaciju. Individualni poligenski rizik se, u okviru veoma detaljnog i obimnog izveštaja o genetičkom skrining testu, (grafički) prikazuje i tumači u poređenju sa definisanim prosečnim rizikom za određenu bolest, kao referentnom vrednošću, te se na osnovu toga označava kao povišen, visok, ili veoma visok…
Mr Šuput izdvaja još jedan važan podatak, a to je da se pri sekvencioniranju genoma osobe, u okviru ovog testa, pri izračunavanju individualnog poligenskog rizika za određeno stanje/bolest, ne uzimaju u obzir epigenetički faktori – promene koje se odnose na ekspresiju gena, ili su vezane za ekspresiju gena, i mogu da budu povezane sa faktorima kao što su uticaj okoline i način života. Ovo je veoma značajno zbog toga što do epigenetičke (epigenomske) promene dolazi onda kad način života ili faktori životne sredine uzrokuju da se određeni gen „uključuje“ ili „isključuje“. Naša sagovornica zbog toga još jednom naglašava da nasleđena sklonost, ili postojanje povišenog genetičkog rizika za određenu bolest, nisu genetičke informacije “zapisane u kamenu”, odnosno da genetska predispozicija za neku bolest možda nikada neće imati stvarni uticaj, neće dovesti do razvoja bolesti, ukoliko ne bude pokrenuta određenim faktorima životne sredine, ili specifičnim načinom života. Da li će kod neke osobe da dođe do razvoja kardiovaskularnih bolesti ili dijabetesa tipa 2, na primer, može da zavisi od kombinacije njene genetske predispozicije i njenog načina života - ishrane, vežbanja, zdravog i dovoljnog spavanja… Kod tumorskih oboljenja, epigenetički faktor može da bude od uticaja na uključivanje/isključivanje gena koji omogućava rast abnormalnih ćelija, ili gena koji mogu da potisnu rast tumora.

Gen, genom, genomika

Geni se smatraju osnovnim jedinicama nasleđivanja - sadrže informacije o fizičkim i biološkim osobinama jedinke, koje se prenose sa roditelja na potomstvo. Pritom, geni su segmenti DNK - informacionog molekula za sve žive organizme - koji sadrže uputstva za proizvodnju specifičnih proteina (sa različitim funkcijama u telu).
Genom je kompletan genetički materijal jednog organizma, koji se sastoji od skupa svih DNK instrukcija (tj. gena i drugih elemenata koji kontrolišu aktivnost tih gena). Ljudski genom se sastoji od 23 para hromozoma (koji se nalaze u jezgru svake ćelije), i uglavnom je isti kod svih ljudi, ali ima i varijacije (njih čini oko 0,001 odsto DNK) koje doprinose razlikama među pojedincima (u izgledu i zdravlju). Neke od varijacija među pojedincima su rezultat epigenetičkih promena (uticaja sredine), koje takođe mogu da budu nasledne. Mnoge genetske varijacije nemaju uticaja na zdravlje ili rizik od bolesti, ali neke imaju. S obzirom na to da roditelji prenose svoje gene na svoje potomstvo, neke bolesti imaju tendenciju da se grupišu u porodicama, slično drugim naslednim osobinama.
Genomika je oblast biologije fokusirana na proučavanje celokupne DNK organizma - odnosno njegovog genoma; bavi se identifikacijom i karakterizacijom svih gena i funkcionalnih elemenata u genomu organizma, kao i njihovom interakcijom.

Genetički skrining nesumnjivo može da bude od velike pomoći zainteresovanom pojedincu da, naoružan svim ovim važnim saznanjima, na jedan sasvim nov način vodi brigu o sopstvenom zdravlju. Mr Šuput u tom kontektsu dodaje da genomski podaci koje test obezbeđuje mogu da budu od značaja bez obzira na godine starosti, ali da su od najveće koristi ako ih osoba ima već u dvadesetim i ranim tridesetim godinama života. U četrdesetim godinama života je kod velikog broja ljudi obično već započeo neki patološki razvoj, pa bi nesumnjivo bilo idealno da se sa genomski definisanom zdravstvenom prevencijom započne u ranim tridesetim godinama.

MEDICINA

 

Gordana Tomljenović

 


 

 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 118
Planeta Br 118
Godina XXI
Jul - Avgust 2024.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2024 PLANETA