MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 109 | RADIJACIJA, KORISNA I OPASNA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 109
Planeta Br 109
Godina XX
Januar - Februar 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VESTI IZ MEDICINE

 

ONKOLOGIJA

Za bolje lečenje raka jajnika

 


Mutacije gena BRCA1 i BRCA2, koje nasleđuje jedna od 400 i jedna od 800 osoba, značajno povećavaju rizik za oboljevanje od određenih karcinoma kao što su rak jajnika, dojke, pankreasa i prostate. U 2016. je otkriveno da je nova klasa lekova, PARP inhibitori, veoma efikasna protiv tumora povezanih sa BRCA mutacijom, ali i da gotovo polovina žena sa rakom jajnika doživi recidiv bolesti u roku od pet godina.
Međunarodni tim naučnika na čelu sa Univerzitetom u Ženevi, Univerzitetskim bolnicama u Ženevi, Centrom Leon Berar u Lionu, Institutom Curie, francuskom saradničkom grupom ARCAGI-GINECO i evropskim konzorcijumom ENGOT, ispitao je genetske podatke 233 pacijenta uključenih u kliničko ispitivanje (fazu III) olapariba, PARP inhibitora koji je dodat bevacizumabu, leku koji se već koristi za lečenje raka jajnika. Istraživači su otkrili da uspeh PARP inhibitora zavisi od precizne lokacije mutacije na genu. Ovi rezultati, objavljeni u časopisu Annals of Oncology, pokazali su da je veoma precizan lek moguć u onkologiji.
Geni BRCA1 i BRCA2 kodiraju proteine uključene u reparaciju prekida dvolančanih lanaca DNK, posebno teškog oblika oštećenja DNK, i stoga igraju suštinsku ulogu u održavanju genomske stabilnosti ćelija. Kada su mutirane, ćelije su manje sposobne da poprave oštećenu DNK, što je fenomen koji podstiče razvoj kancera. Kanceri koji nastaju na taj način, posebno su agresivni, a rak jajnika, koji često ima veoma lošu prognozu, jedan je od najčešćih karcinoma kod žena koje nose mutaciju u jednom od ova dva gena. Nedavno uvođenje inhibitora PARP proteina - uključujući olaparib - veliki je terapijski napredak, jer je po prvi put predložen tretman sa značajnim ukupnim povećanjem preživljavanja. Ali, skoro polovina pacijenata je imala recidiv raka, te su naučnici hteli da dešifruju zašto je to tako.

VESTI IZ MEDICINE

Istraživački tim sproveo je detaljnu analizu mutacija BRCA1 i BRCA2 kod 233 pacijentkinje uključene u kliničko ispitivanje PAOLA-1 faza III, premarketinšku studiju olapariba, u kombinaciji sa antiangiogenim lekom bevacizumabom, koji se već koristi za lečenje raka jajnika. Pacijentkinje su bolovale od uznapredovalog karcinoma jajnika i sve su nosile mutaciju gena BRCA1 (159 njih) ili BRCA2 (74 njih). Naučnici su odlučili da povećaju preciznost analiza tako što su detaljno objasnili mutacije, uključujući i razliku između onih koje su osetljivije na lek od onih manje osetljivih na lek. Razlika je uočena u zavisnosti od lokalizacije mutacije na genu: ako se mutacija nalazi u domenu koji vezuje DNK, lek je mnogo efikasniji.
Ovi rezultati ukazuju na potrebu za što preciznijim lekom u onkologiji. Nesporno je da je ova klasa lekova izuzetno efikasna kod velikog broja pacijentkinja. Neke od njih su čak potpuno izlečene, dok bi pre samo nekoliko godina bile osuđene na neuspešno lečenje, a kod 90 odsto njih sa mutacijom u DNK domenu gena BRCA1 nije bilo recidiva tokom sprovođenja analize. Dakle, važno je razumeti precizan mehanizam delovanja lekova i usavršiti tretmane u skladu sa genetskim profilom pacijenata i njihovih tumora. U ovom slučaju, lokacija mutacije je ključna.

 


 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA