MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 106 | ŽIVI SVET PRAISTORIJE
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 106
Planeta Br 106
Godina XIX
Jul-Avgust 2022.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VESTI IZ MEDICINE

 

Antiejdžing medicina

Tri „talasa” starenja

 

Kao glavne komponente fizioloških procesa u ćelijama, proteini su vitalni delovi živih organizama. Kad njihov relativni nivo pretrpi značajnije promene, menja se i kompletan organizam, prolazeći kroz proces starenja. Sadržaj proteoma - što je naziv za celokupan set proteina koji jedan organizam proizvodi ili modifikuje - varira s vremenom i u zavisnosti od raznih uslova kojima su ćelija ili ogranizam izloženi. Relativno nova naučna disciplina koja izučava proteine, proteomika utvrdila je da se promene kojima podležu proteini, odnosno proces starenja, po svoj prilici odvija stepenasto, jer ima jasnih znakova da jedan živi organizam prelazi u svoju sledeću fazu starenja.

VESTI IZ MEDICINE

Prema studiji Univerziteta Stanford, objavljenoj u časopisu Nature, istraživači su izgradili plazma-proteinski “sat” kojim se, uz pomoć proteina u krvi, može odrediti biološka starost osobe. Analizirali su krvnu plazmu 4.263 ispitanika starosti od 18 do 95 godina, procenjujući i do 3.000 različitih proteina u krvi, da bi se kasnije usmerili na 1.379 proteina za koje je utvrđeno da se značajno razlikuju u zavisnosti od starosti ispitanika; 895 proteina čine jedan profil koji pomaže da se odredi pol davaoca, a još 373 proteina su značajni za procenjivanje njegove starosti. Na osnovu toga, istraživači su mogli da predvide starost pojedinca sa greškom u rasponu do tri godine, a za one kojima je procenjena niža od stvarne starosti, pokazalo se da su izuzetno zdravi za svoje godine. Obično se događalo da su oni sa jačim stiskom ruke i boljom kognicijom ocenjivani kao mlađi nego što su zapravo bili.
Pogled na hiljade proteina u plazmi ukazuje na ono što se dešava u telu, ističu istraživači. Dubinskom analizom proteoma, identifikovali su stepenaste promene tokom ljudskog veka. Te promene pokazale su se kao rezultat grupisanja proteina prema različitim obrascima, što je na kraju ukazalo na tri posebno uočljiva talasa starenja.Nivo proteina je, naime, neko vreme konstantan, između tri faze u kojima se značajnije menja, i to u mlađoj zreloj dobi (u četvrtoj deceniji, oko 34. godine), kasnom srednjem dobu (u sedmoj deceniji, oko 60. godine), i u starosti (u osmoj deceniji, oko 78. godine). U navedenim periodima se događaju brze i sinhronizovane promene u više proteina, što sugeriše mogućnost da telo u značajnoj meri menja svoj biološki program u približno tim godinama. Ovo otkriće ima potencijal da otvori nova vrata za istraživanje na koji način bi te promene mogle da budu odložene, zaustavljene, poništene ili usporene, u borbi protiv procesa starenja i u cilju postizanja zdrave dugovečnosti.
Iako je još rano za zaključke, uočeno je da muškarci i žene, po svoj prilici, različito stare. Takođe, postoji mogućnost da se, zahvaljujući ovim otkrićima, u budućnosti osmisli test krvi kojim bi se ocenjivalo kako i koliko osoba stari na ćelijskom nivou pa u skladu sa tim i deluje na poboljšanju kvaliteta života i produženju njenog životnog veka.

 

 

 


 

Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA