MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 105 | VODONIK, gorivo budućnosti
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 105
Planeta Br 105
Godina XIX
Maj-Jun 2022.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 113
Sept. 2023g
Br. 114
Nov. 2023g
Br. 111
Maj 2023g
Br. 112
Jul 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj 2022g
Br. 106
Jul 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov. 2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Glavni naslovi

VESTI IZ MEDICINE

 

Covid-19

Vakcine MMR i DTP kao štit protiv kovida

 


Vakcine se dizajniraju s ciljem da izazovu snažan i dugotrajan imunološki odgovor, stvaranjem memorijskih T-ćelija, i B-ćelija. U skladu s tim, vakcina protiv malih boginja- zaušaka-rubeole (MMR), data u ranom detinjstvu, kao i vakcina protiv tetanusa-difterije-velikog kašlja (DTP), koja treba da se daje na svakih 10 godina, štite od bolesti po kojima su dobile ime. Izgleda, međutim, da one imaju i neočekivani bonus: pobuđuju i unakrsno reaktiviranje memorijskij T-ćelija, odnosno sposobnost da odgovore na proteinske mete (antigene) koji su prisutni u drugim mikrobima, uključujući i virusne antigene SARS-CoV-2. Teorija je da već postojeće memorijske T-ćelije, nastale prethodnom MMR ili DTP vakcinacijom i aktivirane infekcijom SARS-CoV-2, daju imunološkom sistemu prednost u reagovanju na SARS-CoV-2, čime se smanjuje rizik od razvoja teških oblika Covid-19.
Istražujući da li MMR i DTP vakcine pružaju dodatnu zaštitu od Covid-19, stručnjaci bostonske Brigham and Women's Hospital (SAD) sproveli su laboratorijske analize koristeći nove, osetljive tehnike za otkrivanje i karakterizaciju odgovora T-ćelija na antigene. Primenili su ih za merenje odgovora T-ćelija izolovanih iz krvi rekonvalescenata od Covid-19, i osoba vakcinisanih protiv Covid-19, na antigene iz SARS-CoV-2, i na antigene MMR i DTP vakcina. U saradnji sa kolegama Klinike u Klivlendu, takođe su koristili i dokumentaciju o velikom broju pacijenata sa Covid-19, te su i tako otkrili da je prethodna MMR ili DTP vakcinacija povezana sa smanjenom težinom koronavirusne bolesti.

VESTI IZ MEDICINE

Istraživanje je podstaknuto neočekivanim zapažanjem. Nekoliko naučnika je primetilo, tokom  laboratorijskih eksperimenata u kojima su koristili krv rekonvalescenata od Covid-19 da se, kad god primete pojačan odgovor T-ćelija na proteine SARS-CoV-2, takođe može uočiti i pojačan odgovor na proteine iz MMR-a i DTP, koje su koristili kao kontrolne. Isto je primećeno i kod nezaraženih osoba, vakcinisanih protiv SARS-CoV-2.
Veza je uočena tokom korišćenja visoko efikasnih antigen-prezentujućih ćelija (APCs) izvedenih iz krvi, prepunih SARS-CoV-2, MMR ili DTP antigena, i kokultivisanih sa T-ćelijama iste osobe. Koristeći jednoćelijsko sekvenciranje RNK i analizu receptora antigena T-ćelija, naučnici su primetili da su receptori antigena na mnogim T-ćelijama, kod osoba koje su se oporavile od Covid-19 i koji su odgovorili na proteine iz SARS-CoV-2 (Spike-S1 i nukleokapsid), bili identični sa receptorima antigena na T-ćelijama koje su reagovale na MMR i DTP proteine. Ovo otkriće je pokazalo prisustvo klonova T-ćelija koji mogu da reaguju i na antigene SARS-CoV-2 i na antigene vakcina MMR i DTP.
U drugoj analizi, ispitivani su epidemiološki dokazi. Otkriveno je da su pacijenti koji su prethodno bili vakcinisani protiv MMR imali za 38 odsto smanjenu hospitalizaciju i za 32 odsto smanjen prijem/smrtnost na intenzivnoj nezi. Slično tome, pacijenti koji su prethodno bili vakcinisani protiv DTP, imali su manju stopu pomenutih ishoda za 23, odnosno za 20 odsto.

 

 

 


Kompletni tekstove sa slikama i prilozima potražite u magazinu
"PLANETA" - štampano izdanje ili u ON LINE prodaji Elektronskog izdanja
"Novinarnica"

 

 

 

  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 20 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 114
Planeta Br 114
Godina XX
Novembar - Decembar 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA