MAGAZIN ZA NAUKU, ISTRAŽIVANJA I OTKRIĆA
Planeta Br. 111 | BIOTEHNOLOGIJA
»  MENI 
 Home
 Redakcija
 Linkovi
 Kontakt
 
» BROJ 111
Planeta Br 111
Godina XX
Maj-Jun 2023.
»  IZBOR IZ BROJEVA
Br. 111
Maj 2023g
Br. 109
Jan. 2023g
Br. 110
Mart 2023g
Br. 107
Sept. 2022g
Br. 108
Nov. 2022g
Br. 105
Maj. 2022g
Br. 106
Jul. 2022g
Br. 103
Jan. 2022g
Br. 104
Mart 2022g
Br. 101
Jul 2021g
Br. 102
Okt. 2021g
Br. 99
Jan. 2021g
Br. 100
April 2021g
Br. 97
Avgust 2020g
Br. 98
Nov.2020g
Br. 95
Mart 2020g
Br. 96
Maj 2020g
Br. 93
Nov. 2019g
Br. 94
Jan. 2020g
Br. 91
Jul 2019g
Br. 92
Sep. 2019g
Br. 89
Mart 2019g
Br. 90
Maj 2019g
Br. 87
Nov. 2018g
Br. 88
Jan. 2019g
Br. 85
Jul 2018g
Br. 86
Sep. 2018g
Br. 83
Mart 2018g
Br. 84
Maj 2018g
Br. 81
Nov. 2017g
Br. 82
Jan. 2018g
Br. 79
Jul. 2017g
Br. 80
Sep. 2017g
Br. 77
Mart. 2017g
Br. 78
Maj. 2017g
Br. 75
Septembar. 2016g
Br. 76
Januar. 2017g
Br. 73
April. 2016g
Br. 74
Jul. 2016g
Br. 71
Nov. 2015g
Br. 72
Feb. 2016g
Br. 69
Jul 2015g
Br. 70
Sept. 2015g
Br. 67
Januar 2015g
Br. 68
April. 2015g
Br. 65
Sept. 2014g
Br. 66
Nov. 2014g
Br. 63
Maj. 2014g
Br. 64
Jul. 2014g
Br. 61
Jan. 2014g
Br. 62
Mart. 2014g
Br. 59
Sept. 2013g
Br. 60
Nov. 2013g
Br. 57
Maj. 2013g
Br. 58
Juli. 2013g
Br. 55
Jan. 2013g
Br. 56
Mart. 2013g
Br. 53
Sept. 2012g
Br. 54
Nov. 2012g
Br. 51
Maj 2012g
Br. 52
Juli 2012g
Br. 49
Jan 2012g
Br. 50
Mart 2012g
Br. 47
Juli 2011g
Br. 48
Oktobar 2011g
Br. 45
Mart 2011g
Br. 46
Maj 2011g
Br. 43
Nov. 2010g
Br. 44
Jan 2011g
Br. 41
Jul 2010g
Br. 42
Sept. 2010g
Br. 39
Mart 2010g
Br. 40
Maj 2010g.
Br. 37
Nov. 2009g.
Br.38
Januar 2010g
Br. 35
Jul.2009g
Br. 36
Sept.2009g
Br. 33
Mart. 2009g.
Br. 34
Maj 2009g.
Br. 31
Nov. 2008g.
Br. 32
Jan 2009g.
Br. 29
Jun 2008g.
Br. 30
Avgust 2008g.
Br. 27
Januar 2008g
Br. 28
Mart 2008g.
Br. 25
Avgust 2007
Br. 26
Nov. 2007
Br. 23
Mart 2007.
Br. 24
Jun 2007
Br. 21
Nov. 2006.
Br. 22
Januar 2007.
Br. 19
Jul 2006.
Br. 20
Sept. 2006.
Br. 17
Mart 2006.
Br. 18
Maj 2006.
Br 15.
Oktobar 2005.
Br. 16
Januar 2006.
Br 13
April 2005g
Br. 14
Jun 2005g
Br. 11
Okt. 2004.
Br. 12
Dec. 2004.
Br 10
Br. 9
Avg 2004.
Br. 10
Sept. 2004.
Br. 7
April 2004.
Br. 8
Jun 2004.
Br. 5
Dec. 2003.
Br. 6
Feb. 2004.
Br. 3
Okt. 2003.
Br. 4
Nov. 2003.
Br. 1
Jun 2003.
Br. 2
Sept. 2003.
» Br. 111 Glavni naslovi

 

PLANETA MAGAZIN NA INSTAGRAMU

MEDICINA

Gordana Tomljenović

Infekcije mokraćnih organa

Dobro hidriranje sprečava upalu bešike

Nekomplikovane mokraćne infekcije, koje se uglavnom vezuju za donji urinarni trakt, simptomski mogu da budu vrlo neprijatne, ali većina njih se efikasno leči, i jednostavnim preventivnim merama uspešno predupređuje. Nelečene ili zakasnelo dijagnostikovane mokraćne infekcije mogu, međutim, da zahvate i bubrege, a zbog blizine prostate, kod muškaraca mogu da dovedu do životno ugrožavajućih komplikacija kao što je stanje sepse, kaže dr Radivoje Lazić, specijalista urologije

Tekst

TESLA

Vladimir Jelenković

Doprinos medicini

Uloga elektriciteta u telu

Iako je Nikola Tesla u svom radu bio posvećen prvenstveno fizici, odnosno elektrotehnici, i nije bio direktno uključen u biomedicinska istraživanja, njegova otkrića i izumi značajno su doprineli utiranju puta medicinskoj fizici, posebno radiologiji i visokofrekventnoj elektroterapiji. Analiza Teslinih eksperimenta i objavljenih radova i članaka ukazuje na to da ga je duboko zanimala uloga elektriciteta u telu i kako veštački proizvedene struje mogu uticati na čovekovo zdravlje

Tekst

SUMMARY

Planeta No 110
ENGLISH Summary

  Tekst

PRIČA SA NASLOVNE STRANE

BIOTEHNOLOGIJA

Ova naučna oblast u osnovi je tehnologija zasnovana na biologiji, kako glasi najjednostavnije objašnjenje pojma biotehnologije; ona koristi ćelijske i biomolekularne procese u cilju razvoja tehnologija i proizvoda koji treba da doprinose poboljšanju života i zdravlja planete. Ova oblast proučavanja i delovanja obuhvata širok sprektar tehnoloških postupaka koji koriste žive organizme ili delove njih da bi se dobio određeni proizvod; recimo lekovi, hranljive supstance, hemikalije i materijali koji ne oštećuju čovekovu okolinu, zatim biogorivo, čak i nove vrste materijala. Biotehnologija danas omogućava dobijanje novih proizvoda i tehnologija kojima se služimo u borbi protiv određenih bolesti, za smanjenje štete po čovekovu okolinu, obezbeđivanje hrane za brojno stanovništvo Zemlje; pomaže i da se energija štedi i da bude čistija.

TEMA BROJA

M. Rajković

Biotehnologija / Molekularna biotehnologija
između služenja čoveku i moguće zloupotrebe

Priroda se (ne) može pokoriti?

Živimo u epohi neslućenog tehnološkog napretka na svim poljima. Nekada su nauka i umetnost išle ruku pod ruku. Skulptura Đoke Jovanovića Nauka i umetnost iz 1942, (koju je smatrao svojim najboljim delom) još uvek u holu SANU, simbolizuje tu dugu novovekovnu tradiciju. Ali, ovo nije više vreme umetnosti. Danas bi na njenom mestu više priličila personifikacija nauke i tehnologije, dva moderna vrhovna božanstva koja, poput mitološkog Janusa, imaju dva lica.

Tekst

ASTRONOMIJA

Z.B.

Voda u svemiru

Uslov za nastanak života i planeta

Jedna od tajni Sunčevog sistema: odakle voda u svemiru, možda je otkrivena pomoću jedne zvezde udaljene 1.300 svetlosnih godina od Zemlje. To je mlada zvezda V883 Orionis. Okružena je ogromnim diskom materijala, koji će se jednog dana spojiti u planete u njenoj orbiti. Astronomi su u tom disku otkrili prisustvo vodene pare koja kruži oko nje zajedno sa prašinom i gasovima a što će, verovatno, postati egzoplaneta.

Tekst

ŽIVE VRSTE

Dr Ana Paunović

Neuništivi vodeni medvedi

Sa radijacijom svemira

Vodeni medvedi ili tardigradi (lat. Tardigrada) su mala grupa sićušnih beskičmenjka sa celomom (miksocel), koji žive na kopnu, u slatkim vodama i veoma malo u morima. Tardigradi su prvi put otkriveni 1773. godine od strane nemačkog zoologa Johana Gecea, a ime dobijaju tri godine kasnije, od latinske reči tardigrada što znači spor hodač. Brzina kretanja je 2mm u minutu.

Tekst

GEOLOGIJA

Prof. dr Draženko Nenadić
Prof. dr Katarina Bogićević

Zašto je Zemlja bogata mineralima?

Minerali su prirodna jedinjenja nastala različitim prirodnim (geološkim) procesima, pri čemu su određenog hemijskog sastava, imaju strogo uređenu atomsku strukturu i karakteristične fizičke osobine. Osnovne karakteristike minerala ne čini samo njihov hemijski sastav već i njihova struktura - kristalna rešetka. Na taj način dva minerala mogu biti ista po hemijskom sastavu, ali imaju različitu kristalnu rešetku, što im daje potpuno drugačije fizičke osobine, kao što su, na primer, grafit i dijamant. Smatra se da postoji preko 5300 poznatih mineralnih vrsta, od kojih je preko 5230 odobrila Međunarodna mineraloška asocijacija.

Tekst


SADRZAJ PLANETA Br 111

 

ČASOPIS PLANETA Br 111

 SARADNICI NA BROJU

Katarina Bogičević, Vesna Bosanac, Vladica Božić, Milan Gnjatović, Ibrahim Hadžić, Ilijana Jakšić, Ilja Slani, Vladimir Jelenković, Gordana Jovanović, Oliver Klajn, Sana Knežević, Ivan Kremer, Dragan Lazarević, Dubravka Marić, Borka Marinković, Vladimir Milojević, Maja Miljević-Đajić, Draženko Nenadić, Ana Paunović, Barbara Radulović, Zorana Stanić, Sanja Stanković, Miomir Tomić, Gordana Tomljenović, Ljubiša Topisirović, Zoran Šević


Dostupno na digitalnom formatu www.novinarnica.net

Direktor: Milan Knežević
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Gaon
Pomoćnik glavnog urednika: Miloslav Rajković
Likovno-grafički urednik: Studio Platinum, Beograd
Fotografije: Mileta Mirčetić
Naslovna strana: Marija Miljković
Internet, Instagram i Facebook page: Marija Miljković

IZDAVAČ I OSNIVAČ : " Belmedia" d. o. o. © All rights reserved
DISTRIBUCIJA: Global Press d.o.o, Beograd, Žorža Klemansoa 24, 011/276-4538 i 276-9301
ŠTAMPA: "Birograf", Atanasija Pulje 22, 11080 Zemun 011/307-50-55

 

Sledeći broj izlazi 1. jula 2023.


  back   top
» Pretraži SAJT  

powered by FreeFind

»  Korisno 
Bookmark This Page
E-mail This Page
Printer Versie
Print This Page
Site map

» Pratite nas  
Pratite nas na Facebook-u Pratite nas na Twitter - u Pratite nas na Instagram-u
»  Prijatelji Planete

» UZ 100 BR. „PLANETE”

» 10 GODINA PLANETE

free counters

Flag Counter

6 digitalnih izdanja:
4,58 EUR/540,00 RSD
Uštedite čitajući digitalna izdanja 50%

Samo ovo izdanje:
1,22 EUR/144,00 RSD
Uštedite čitajući digitalno izdanje 20%

www.novinarnica.netfree counters

Čitajte na kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu

» PRELISTAJTE

NOVINARNICA predlaže
Prelistajte besplatno
primerke

Planeta Br 48


Planeta Br 63


» BROJ 111
Planeta Br 111
Godina XX
Maj - Jun 2023.

 

 

Magazin za nauku, kulturu, istraživanja i otkrića
Copyright © 2003-2023 PLANETA